Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 35
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,668
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 37
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,423
50. หลักสูตร การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำ Workshop Strategic Management Analysis and Workshop หลักสูตร 2 วัน


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้บริหาร ด้านการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ ของประเทศและภูมิภาค AEC

ผู้เขียนหนังสือด้านการขายและการตลาด เช่น 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0, การเจรจาต่อรอง Version 3.0 ได้ผล 100% (การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย), 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC ฯลฯ

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวิเคราะห์ วิสัยทัศน์  พันธะกิจ  เพื่อทำการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อฝึกฝนการตั้งเป้าหมาย และ สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักการบริหารธุรกิจ และสามารถนำเป้าประสงค์และตัวชี้วัดไปใช้ในการทำงานให้บรรลุความต้องการขององค์กรในระยะสั้นและยาวได้อย่างเป็นมืออาชีพ ขณะเดียวกันก็สามารถประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลในการปฏิบัติงานในเชิงบวกร่วมกันทุกฝ่าย

หัวข้อการอบรมและ Workshop

1. กลยุทธ์ขององค์กร

2. ลักษณะของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

3. การเปลี่ยนแปลงองค์กร

4. การออกแบบกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ตลาด ( Market Driven Strategy )

5. การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งทางการธุรกิจ

6. การนำเอาแผนการตลาดที่มุ่งสู่ตลาดไปปฏิบัติ

7. การเปลี่ยนจากการมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์เป็นการมุ่งสู่ตลาด

8. ทักษะการตลาดแบบเก่า และแบบใหม่ที่ตลาดต้องการ

9. “ เรารักลูกค้าไม่เท่ากัน ”

10. ทฤษฎีการอยู่รอดทางการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5

11. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน

12. การเป็นผู้นำตลาด  ผู้ท้าทาย ผู้ตาม ควรทำตัวอย่างไร

13. กลยุทธ์การตั้งรับ และการบุก เหล้าเก่าที่เปลี่ยนขวดใหม่

14. การจับตลาด Nichmanship

15. การเอาชนะด้วยข้อมูล/ข่าวสาร

16. CRM สู่ TRM

17. Winback Customer

18. One to One Marketing สำคัญอย่างไรในอนาคต

19. Database Marketing

20. Customer Life Value Concept

21. การตลาด Internet

22. กติกาสำหรับการตลาดยุคเศรษฐกิจใหม่ ( New Economy )

23. นวัตกรรม ( Innovation )

24. WOM ( Word of Mouth Marketing ) การตลาดแบบปากต่อปาก

25. การตลาด 1.0  2.0  3.0  4.0

26. การตลาด Social Media

27. TOWS Analysis กับ SWOT Analysis

28. Brain Storming and Workshop

29. Five Force Model Analysis

30. Synergizing the strategies and Workshop

31. Strategy Planning and Workshop

32. Project Illustration and Workshop

33. Project Control and Evaluation and Workshop

34. Questions  & Answers


การสัมมนาและ Workshop จะใช้เวลา 12 ชั่วโมงโดยมี VDO ประกอบการสัมมนาและเน้นการปฏิบัติการ ( Workshop ) ซึ่งจะได้รับ Facilitation จากวิทยากรตลอดเวลาของการสัมมนาซึ่งเน้นหลัก TWCC ( Training, Workshop, Coaching and Consulting )

นำการสัมมนาโดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ปฏิบัติจริงและวิทยากร/อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขาย  ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการบริหารการตลาด  การขาย และบริหารทีมขาย 


ประสบการณ์การบริหาร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด

ผู้บริหารด้านการตลาดและการขาย

บริษัท ทีโอเอ จำกัด

บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เป๊ปซี่โคล่า เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด

บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด ( พีแอนด์จี )

บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน

วิทยากรการฝึกอบรม  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
                                สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
                                สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

วิทยากรและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโทและเอกทางการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม มหาวิทยาลัยมหิดลม, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย นเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่, พระจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฯลฯ


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×