Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 47
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,680
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 49
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,435
43. หลักสูตร Proactive Telesales and Teleservice การขายและบริการทางโทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจลูกค้า

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ที่ปรึกษาด้าน Outsource Call Center บริษัท Smartlife Technology
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ ของประเทศและภูมิภาค AEC
ผู้เขียนหนังสือด้านการขายและการตลาด เช่น การเจรจาต่อรอง Version 3.0 ได้ผล 100% (การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย) 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC, 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0 ฯลฯ  

ในยุคของ Digital Marketing การใช้โทรศัพท์ทวีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในยุค เศรษฐกิจใหม่แทบทุกคนต่างมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองหรือต้องใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นหลักในการซื้อขายสินค้าและติดต่อธุรกิจ เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสูงขึ้นในสังคมแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ โทรศัพท์จึงกลายเป็นอาวุธสำคัญของนักขายในยุคใหม่ไปโดยปริยาย ซึ่งหากนักขายหรือองค์กรการขายและการตลาดใดสามารถเรียนรู้เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งย่อมสามารถสร้างคมการแข่งขันทางด้านการเข้าถึงตัวลูกค้า และ การเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว , แม่นยำ และสิ้นเปลืองน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน หลักสูตรนี้มุ่งอบรมเน้นการทำ Workshop และ Role Play ในการเสนอขายทางโทรศัพท์ ทั้งแบบเชิงรุก และ รับ ( Outbound and Inbound )และงานบริการผ่านทางโทรศัพท์ในลักษณะ Help Desk โดยปรมาจารย์การขายที่เป็นที่รู้จักดีในวงการอบรมนักขาย


สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การตลาดทางตรง และ การขาย Telemarketing

2. กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในสภาวะต่างๆเช่น การโทรหาลูกค้าใหม่ การโทรผ่านเลขา และการจัดการข้อโต้แย้งทางโทรศัพท์ Outbound Tele

3. เทคนิคการติดตามการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขาย

4. เทคนิคการให้บริการรับสายและเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ Inbound Tele


ผู้ควรเข้าสัมมนา
พนักงานขายทางโทรศัพท์, พนักงานขายทั่วไปที่ต้องติดต่อลูกค้าด้วยโทรศัพท์ , พนักงานบริการที่ต้องติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และต้องเสนอขายสินค้า, เจ้าหน้าที่การตลาด , ผู้จัดการหน่วยงานขายทางโทรศัพท์, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด , ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า, กรรมการผู้จัดการ หรือ เจ้าของธุรกิจ


หัวข้อสัมมนา
- การวิเคราะห์การตลาดทางตรง ( Direct Marketing )

- ความสัมพันธ์ของส่วนผสมของ การตลาดทางตรง

- บทบาทของ Outbound และ Inbound Telemarketing

- กลยุทธ์การนำตลาด

- การวิเคราะห์พลังการขาย

- บทบาทของการหาลูกค้าใหม่ต่อปิรามิดของลูกค้า

- เทคนิคการหาลูกค้าใหม่

- การวิเคราะห์บทสนทนาต่างๆ พร้อมการทำ Roles Play

- การโทรหาลูกค้าใหม่

- การโทรผ่านเลขา

- การโทรเพื่ออ้างอิง

- การโทรหาลูกค้าเก่า

- การคุยกับลูกค้าที่กำลังยุ่ง

- การขายกับลูกค้าที่กลัวจะเสียเปรียบ

- การขายกับลูกค้าที่บอกว่าคุณกำลังเสียเวลาเปล่า, ผมไม่สนใจ

- การขายกับลูกค้าที่ชอบอ้างว่าให้ส่งเอกสารมาให้ดูก็แล้วกัน

- การทำ Workshop ของเหตุการสมมติในสถานะการณ์ต่างๆ

- การปิดการสนทนาอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

- เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายติดตามหลังการเสนอขายทางโทรศัพท์ 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×