Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 347
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,825
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 369
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,585
58. หลักสูตร การเจาะลึกลูกค้าด้วย หลักการ DISC Personality Types (Customer Insight by DISC Personality Types)

 อบรมโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา www.VichaiSalesAcademy.com 

หลักสูตร 1 วัน 

หลักการและเหตุผล 

       ในโลกแห่งธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบตลอดเวลาเพราะการแข่งขันที่ไม่เคยทำให้นักธุรกิจได้หยุด 

พักธุรกิจที่จะเอาชนะสมรภูมิการแข่งขันได้ต้องมีทีมขายที่เจนสนาม และหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด 
สำหรับนักขายที่เจนสนามและสามารถเจาะลึกถึงลูกค้าผู้เป็น Decision Maker ในคำสั่งซื้อก็คือ ความสามารถในการสร้างการยอมรับและไว้วางใจ ( Trust ) ซึ่งการยอมรับจะเกิดขึ้นได้ก็จากการสื่อสาร 
และเข้าถึงบุคลิก ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าคนสำคัญนั้นๆ หลักของ DISC ซึ่งถูกค้นคิดขึ้นเพื่อ 
ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ จำแนกและเข้าถึงบุคคลทั้ง 4 ประเภท ซึ่งจะส่งผลให้นักขายที่สามารถวิเคราะห์ 
และเข้าถึงบุคคลเหล่านั้น สามารถเสนอขายสินค้าและความคิดให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆสูตร DISC  
( Professional Selling Skills to DISC Personality Types ) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะ 
ในการขายอย่างมืออาชีพให้กับองค์กรของท่านในการจัดการกับลูกค้าทุกประเภทให้สัมฤทธิผล 


 วัตถุประสงค์ 

 หลักสูตรนี้จึงกำเนิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ 

1.     เรียนรู้ขบวนการ เจาะลึกลูกค้า ( Customer Insight ) 

2.      เรียนรู้การจำแนกบุคลิกและพฤติกรรมของลูกค้าตามสูตร ของ DISC Personality Types 

3.     ฝึกฝนการวิเคราะห์บุคคลตาม DISC Personality Types 

4.     เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

5.     เรียนรู้เทคนิคและลูกเล่นในการขายสินค้าและความคิดให้กับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิผลและ  

        ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน 

6.     เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษนอกเหนือจากทฤษฎีของ DISC Personality Types 

  

หัวข้อการสัมมนา 

1.     ขบวนการค้นหาและเจาะลึกลูกค้า ( Customer Insight ) 

2.     กลยุทธ์การเป็นผู้นำตลาด 

        และ เส้นทางเดินของกิจกรรมการตลาด 

3.     มุมมองใหม่ของการขาย 

4.     Workshop การขายแบบมีกลยุทธ์ควรทำอย่างไร? 

5.     Workshop / บทบาทสมมติเพื่อเข้าใจพลังการขายและสไตล์การขายแบบต่างๆ 

6.     การเตรียมตัวทางใจในการขาย 

7.     การสร้างทัศนคติในงานขาย 

8.     อุปนิสัยที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จในการเป็นนักขาย 

9.     การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า สูตร DISC 

10.  การจำแนกพฤติกรรมเด่นและด้อยของกลุ่ม DISC 

11.  ก่อนวิเคราะห์คนซื้อ ต้องวิเคราะห์คนขายก่อน 

 พนักงานขายเองเป็นคนประเภทไหน 

12.  การปรับตัวของพนักงานขายแต่ละประเภทให้เข้าได้กับกลุ่ม DISC 

13.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม สิงโต 

14.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม ปลาทอง/นกยุง 

15.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม สุนัข/ปลาโลมา 

16.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม นกฮูก 

17.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับบุคคลนอกเหนือกลุ่ม DISC 

( Non DISC Group ) 

18.  การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายสำหรับบุคคลประเภทต่างๆเมื่อพนักงานขายถูกปฏิเสธ 

19.  Diagram การเสนอขายแบบ จูงใจ ไม่ใช่การรับคำสั่งซื้ออย่างเดียว 

20.  องค์ประกอบสำคัญของการเป็นนักขายที่ปรึกษาให้กับบุคคลกลุ่ม DISC 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×