Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 40
เมื่อวาน 367
ทั้งหมด 578,998
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 41
เมื่อวาน 387
ทั้งหมด 769,261
6.การสร้างความคิดเชิงบวกให้ทีมขายและทีมการตลาดของท่าน

หลักสูตร การสร้างความคิดเชิงบวกให้ทีมขายและทีมการตลาดของท่าน

How to build Positive Thinking Sales and Marketing Team


         หลักการและเหตุผล
การ มีทีมขายและทีมการตลาดที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยาก เกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ
อบรมความ สามารถในการตลาดและการขายกับทีมงาน หากแต่เป็นการสร้างความคิดเชิงบวกให้กับทีมงานซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์ แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีมเสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่ หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้างความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาดนอก เหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปสามารถตอบ สนองได้
         วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ทราบพื้นฐานของพลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ
2. เพื่อตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของท่านเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้
3. เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้นความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมงานการขายและการ ตลาดผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจของท่านซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้าของท่าน
4. เพื่อเสริมสร้าง AQ( สติปัญญาแห่งความอดทน ) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดของท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะ ยาวกับองค์กร
         หัวข้อการสัมมนา
1. ทำไมบางคนจึงล้มเหลวทางธุรกิจ
2. เส้นทาง ( Road Map ) สู่ความคิดเชิงบวกทางการตลาด
3. พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจ
4. แบบทดสอบความคิดเชิงบวก
5. ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA
6. ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิง
7. ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ
8. การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท 
9. การจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาแต่ละประเภท
10. การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน
11. การตรวจสอบ IQ ทางการสื่อสารของท่าน
12. การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการตลาดของท่าน
13. เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า
          ผู้เข้าสัมมนา
1. พนักงานขายอาวุโส /หัวหน้าพนักงานขาย
2. หัวหน้าพนักงานด้านบริการลูกค้า
3. เจ้าหน้าที่การตลาด / หัวหน้าพนักงานการตลาด
4. ผู้จัดการฝ่ายขาย
5.  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
7. ผู้จัดการด้านการประสานงานการขาย/การตลาด
8. กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
9. พนักงานขายอาวุโส
10. เจ้าของธุรกิจทั่วไป

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×