Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 74
เมื่อวาน 195
ทั้งหมด 587,789
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 76
เมื่อวาน 221
ทั้งหมด 779,571
79. หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับในการสร้าง Sales Mindset ในการเปิดตลาด เลือกลูกค้า วางแผนการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

กูรูด้านการขายและการตลาดผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขายและการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก

ผู้แต่งหนังสือ : 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0, 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ ฉบับ CEO ระดับโลก และ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย


  หลักการและเหตุผล

  ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขายและทีมการตลาดที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้ เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ อบรมความสามารถในการตลาดและการขายกับทีมงาน หากแต่เป็นการสร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความคิดเชิงบวกให้กับทีมงานซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีมเสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่ หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง Sales Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาดนอกเหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปสามารถตอบสนองได้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset และ พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ

2. เพื่อตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของท่านเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้

3. เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมงานการขายและการตลาดผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจของท่านซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้าของท่าน

4. เพื่อเสริมสร้าง AQ(สติปัญญาแห่งความอดทน) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดของท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายและการบรรลุเป้าในระยะยาวขององค์กรที่ตั้งไว้

5. เพื่อให้ทีมงานมีทัศนคติและความสามารถเชิงปฏิบัติการในการเปิดตลาด คัดเลือกลูกค้า และวางแผนการขายทั้งด้านกระบวนการขายรวมถึง ด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารกับลูกค้า


หัวข้อการอบรม

1. Mindset, Skillset และ Toolset

2. บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ Growth Mindset

3. แบบทดสอบ Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวก

4. วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

6. ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA

7. ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิงรุก

8. ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ

9. การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัทและ Workshop การจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

10. การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน Workshop การตรวจสอบ EQ และ IQ ทางการขายของทีมขายของท่าน

11. การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการขายและการตลาดของท่าน

12. เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

13. การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

14. กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

15. เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

16. การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

17. กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

18. Workshop 20/80 +90/10

19. การเพิ่มสถิติการขาย

20. Prospecting – เทคนิคการหาลูกค้าใหม่

21. Workshop Prospecting - เทคนิคการหาลูกค้าใหม่

22. Checklist ในการเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า (Pre-Approach)

23. Workshop – Checklist ในการเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า (Pre-Approach)

24. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการเข้าพบลูกค้า

25. Model – การขายแบบจูงใจ

26. การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์ และสร้างสิ่งเร้าในการเสนอขายแบบจูงใจ

27. Workshop การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์และสร้างสิ่งเร้าในการเสนอขายแบบจูงใจ

28. การขายในยุค 4.0 และตัวชี้วัดความสำเร็จ

29. การทำให้พนักงานแสดงผลงานมากที่สุด

30. แนวทางวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

31. หลักการว่ากล่าวและตักเตือน


ผู้ควรเข้าสัมมนา

1. พนักงานขายอาวุโส /หัวหน้าพนักงานขาย

2. หัวหน้าพนักงานด้านบริการลูกค้า

3. เจ้าหน้าที่การตลาด / หัวหน้าพนักงานการตลาด

4. ผู้จัดการฝ่ายขาย

5. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

6. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

7. ผู้จัดการด้านการประสานงานการขาย/การตลาด

8. กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

9. พนักงานขายอาวุโส

10. เจ้าของธุรกิจทั่วไป


การฝึกอบรมใช้หลักการผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์การการฝึกอบรมแบบ

TWCC (Training,Workshop,Coaching and Consulting) โดยเน้นการทำ Workshop และมี VDO ประกอบการฝึกอบรมตลอด 1 วัน 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×