Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 343
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,821
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 364
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,580
9.หลักสูตรการตลาดพื้นฐานและการตลาดสมัยใหม่ ( Fundamental and Modern Marketing )
หลักสูตร Fundamental & Mondern Marketing          

พื้นฐานการตลาดและการตลาดยุคใหม่

หัวข้อการสัมมนา

-       กลยุทธ์ขององค์กร
-       ลักษณะของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
-       การเปลี่ยนแปลงองค์กร
-       ขบวนการทางการตลาด
-       การออกแบบกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ตลาด ( Market Driven Strategy )
-       การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งทางการตลาด
-       การนำเอาแผนการตลาดที่มุ่งสู่ตลาดไปปฏิบัติ
-       ความแตกต่างขององค์กรที่มุ่งสู่ตลาดในวันนี้และพรุ่งนี้
-       การเปลี่ยนจากการมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์เป็นการมุ่งสู่ตลาด
-       ทักษะการตลาดแบบเก่า และแบบใหม่ที่ตลาดต้องการ
-       “ เรารักลูกค้าไม่เท่ากัน ”
-       ทฤษฎีการอยู่รอดทางการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
-       การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
-       การเป็นผู้นำตลาด  ผู้ท้าทาย ผู้ตาม ควรทำตัวอย่างไร
-       กลยุทธ์การตั้งรับ และการบุก เหล้าเก่าที่เปลี่ยนขวดใหม่
-       การจับตลาด Nichmanship
-       การเอาชนะด้วยข้อมูล/ข่าวสาร
-       CRM สู่ TRM
-       Winback Customer
-       One to One Marketing สำคัญอย่างไรในอนาคต
-       Database Marketing
-       Customer Life Value Concept
-       กติกาสำหรับการตลาดยุคเศรษฐกิจใหม่ ( New  Economy )
-       การตลาด 3.0
-       การตลาด Social Media
-       ลูกค้ายังคงเป็นพระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่ง
 -      อุปสรรคที่พนักงานขายต้องเผชิญในยุค Digital
 -      ทำไมSocial Media อุปสรรคและอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ?
 -      ผู้ชายและผู้หญิงชอบ Social Media ที่ต่างกันอย่างไร
 -      ประเภทของผู้ใช้ Social Media
-      ทำไมบริษัทต้องให้ความช่วยเหลือพนักงานขายในด้าน Social Media
-      ทฤษฎีความสัมพันธ์แห่งฝูงสัตว์  HERD
-      วิวัฒนาการของ Application ในแต่ละยุคแห่งการขาย
-      การปฏิบัติทาง Social มีผลต่อการสร้างความแตกแยกในระบบการทำงานอย่างไร
-      New Framework of Sales
-      กลยุทธ์การขายใหม่ในยุค Digital Marketing :  Digital Bait , Digital Footprint ,Digital Body Language
-      การทำ Social Selling และ หนทางสู่ Social Company
-     Social Selling   และการตลาด 3.0 และ Social Responsibility
-     ตัวอย่างการขายแบบ Digital Sales
-     ความสัมพันธ์ของ WOM , Buzz Marketing, Customer Collaboration,

Social Media , Brand Community, Influencer Marketing , Social Network,

Referral Program, Grass Root & Cause Marketing, Experiential Marketing and  Viral Marketing

  

หลักสูตรการอบรมใช้เวลา  2  วัน (  12 ชั่วโมง )

โดย การบรรยาย และ ทำ Workshop โดยเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางในการอบรม  โดยมีการทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนาโดย  ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา  กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อดีต รองผู้อำนวยการบริษัท โอสถสภา จำกัด วิทยากรฝึกอบรมด้านช่องทางการตลาด,  การขายและการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทยญี่ปุ่น, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการตลาดของโครงการ ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×