Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 57
เมื่อวาน 522
ทั้งหมด 795,517
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 58
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 1,034,404
20. หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง ทักษะการเจรจาต่อรองขั้นสูง ( Advanced Negotiation Skill )

หัวข้อการสัมมนาโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา กูรูด้านการเจรจาต่อรอง

ผู้เขียนหนังสือเรื่องการเจรจาต่อรองได้ผล 100% แบบชนะสามฝ่าย


 1. หลักการเจรจาต่อรองแบบ Slicing the pie 
 2. หลักการเจรจาต่อรองแบบ Expanding the pie
 3. การพัฒนา Style การเจรจาต่อรอง เช่นแบบ แข็งกับอ่อนนุ่ม
 4. สูตรของการ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคู่เจรจาต่อรอง
 5. สูตรการเจรจาต่อรองแบบ หลายภาคี ( Multiple Parties Negotiation )
 6. การเจรจาต่อแบบต่างวัฒนธรรม ( Cross Culture Negotiation )
 7. กฏแห่ง การถลำลึกในการเจรจาต่อรอง ( Escalation of Commitment )
 8. การเจรจาต่อรองผ่านเทคโนโลยี่ต่างๆ
 9.  ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple  Win
 10.  ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองสู่ตร Respect
 11. กลยุทธ์ 13 ประการของ Aggressive Buyer ในการจัดการกับพนักงานขาย 
 12. การเจรจาต่อรองในการขายแบบตัวต่อตัว
 13. การเจรจาต่อรองกับ ลูกค้าแบบ Modern Trade และ Traditional Trade
 14. การเจรจากับธุรกิจขนาดใหญ่
 15. Conceptual Selling
 16. Consultative Selling 
 17. Workshop Solution Selling

       

การสัมมนาใช้เวลา  1 วัน  ( 6 ชั่วโมง )

โดยเน้น การผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนา พร้อมทั้งมีการทำ Workshop 

และ VDO ประกอบการสัมมนา


วิทยากร  ดรวิชัย ว่องศิลป์วัฒนา Sales & Negotiation Coach / Consultant

ประสบการณ์การบริหาร : 

                   กรรมการผู้จัดการบริษัท Lucky Star International ( Thailand )

                   รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

                   ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศบริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์

                   ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศบริษัท ทีโอเอ

                   ผู้จัดการภาคบริษัท P&G 

                   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขายบริษัทเป๊ปซี่โคล่า เซาท์อีสเอเชีย

                   ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขายบริษัทยิลเลตต์ประเทศไทย

                   ผู้บริหารการขายอาวุโสบริษัทเนสเล่ประเทศไทย

                   ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ในการจัดซื้อและการขาย

วิทยากร                            

                           สมาคมการจัดซื้อแห่งประเทศไทย

                           สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

                           สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

                           สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

                           ผู้บรรยายวิชาการขาย การตลาดและการบริหารธุรกิจ

                           หลักสูตรปริญญาเอกและโททางการ บริหารธุรกิจ MBA

                          ให้กับ ภาครัฐและเอกชน

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×