Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 342
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,820
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 363
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,579
27.หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับนักขายมือใหม่หัดขับ
หลักสูตร 
ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับนักขายมือใหม่หัดขับ ( Professional Selling Skill for New Salesperson )
 อบรมโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

หลักการและเหตุผล

ในโลกแห่งธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบตลอดเวลาเพราะการแข่งขันที่ไม่เคยทำให้นักธุรกิจได้หยุดพัก  ธุรกิจที่จะเอาชนะสมรภูมิการแข่งขันได้ต้องมีทีมขายที่เจนสนาม แต่พนักงานขายต้องมีการพลัดเปลี่ยนและลาออกกันอย่างมากทำให้เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารต้องเหนื่อยยากกับการฝึกอบรมพนักงานขายหน้าใหม่ตลอดเวลา หลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นตามคำร้องขอของผู้บริหารเพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับนักขายหน้าใหม่ในการฝึกปรือทีมงานผู้หารายได้เข้าบริษัทซึ่งนับวันนอกจากจะหาตัวยากแล้วธุรกิจยังต้องเผชิญกับการศูนย์เสียนักขายหากไม่สามารถให้การฝึกอบรมอย่างถูกหลักวิชาการขาย เพราะจะทำให้นักขายเหล่านั้นนอกจากจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังขาดกำลังใจในการทำรายได้ให้กับธุรกิจเพราะการขาดขวัญกำลังใจและการอบรมอย่างถูกขั้นตอนเพื่อความเป็นมืออาชีพในด้านการขายและการตลาดอย่างแท้จริง 


วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรนี้จึงกำเนิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ

1.  ฝึกปรือศิลปะการขายให้กับผู้เพิ่งเข้ามารับหน้าที่พนักงานขายมือใหม่หัดขับ หรือผู้ที่ได้รับการโอนย้ายหน้าที่มารับผิดชอบงานด้านการขาย แม้จะเชี่ยวชาญงานด้านอื่นแต่ต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้งานใหม่ในด้านการขาย

2.  ให้ความรู้เรื่องศาสตร์แห่งการขายพร้อมการทำ Workshop ประกอบเพื่อความเข้าใจด้วยตัวเองอย่างลึกซึ้งพร้อมสร้างขวัญกำลังและความรับผิดชอบต่อความเป็นมืออาชีพในงานขาย

3.  ทดลองการทำบทบาทสมมติในการขายด้วยตนเองเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริงจากการทดลองด้วยตนเอง

4.  สามารถซักถามข้อสงสัยจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขายด้วยตนเองทั้งในระหว่างการฝึกอบรมและหลังจากการฝึกอบรมแล้วโดยไม่คิดมูลค่า


หัวข้อการสัมมนา

1.     กลยุทธ์การเป็นผู้นำตลาด

2.     เส้นทางเดินของกิจกรรมการตลาด

3.     มุมมองใหม่ของการขาย

4.     Workshop การขายแบบมีกลยุทธ์ควรทำอย่างไร?

5.     Workshop / บทบาทสมมติเพื่อเข้าใจพลังการขายและสไตล์การขายแบบต่างๆ

6.     การเตรียมตัวทางใจในการขาย

7.     การสร้างทัศนคติในงานขาย

8.     อุปนิสัยที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จในการเป็นนักขาย

9.     วิธีการเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์

10.  การเข้าพบลูกค้า สูตร APPROACH

11.  การเริ่มต้นแนะนำสินค้าแบบมีผลในทางสร้างสรรค์

12.  ผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ SPACED

13.  สูตรการเสนอขายแบบ PERFECT

14.  Workshop การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการขาย

15.  Diagram การเสนอขายแบบ จูงใจ ไม่ใช่การรับคำสั่งซื้ออย่างเดียว

16.  เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าหลายประเภท

-       การเจรจาต่อรองในการขายทางโทรศัพท์

-       การเจรจาต่อรองในการขายกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว

-       การเจรจาต่อรองในการขายกับยี่ปั้วซาปั้ว

-       การเจรจาต่อรองในการขายกับลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วยราชการ

-       การเจรจาต่อรองในการขายกับลูกค้าแบบห้างสรรพสินค้าและดิสเคาท์สโตร์

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×