Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 50
เมื่อวาน 195
ทั้งหมด 587,765
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 52
เมื่อวาน 221
ทั้งหมด 779,547
13.หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน
หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน ( Problem Solving and Decision Making in Business)

 อบรมโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

หลักการและเหตุผล

ในโลกแห่งธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบตลอดเวลาเพราะการแข่งขันที่ไม่เคยทำให้นักธุรกิจได้หยุดพัก  การมอง การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีทักษะและการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นๆรวมถึงการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาและเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมืออาชีพย่อมเป็นคมการแข่งขันที่น่าเกรงขามของคู่แข่งในทางธุรกิจอย่างแน่นอนในยุคของ AEC ซึ่งเป็นยุคของการค้าแบบไร้พรมแดน


หัวข้อการสัมมนา

1.     ปัญหาและการบ่งชี้ปัญหา

2.     ปัญหาคุณภาพ

3.     ประสิทธิภาพของหน่วยงานธุรการ

4.     5 W 1H กับการแก้ปัญหา

5.     ข้อมูลและแหล่งของข้อมูล

6.     ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า

7.     พื้นฐานของการแก้ปัญหา

8.     ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

9.     ขั้นตอนพื้นฐานของการแก้ปัญหา

10.  ขั้นตอนการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสายการผลิต

11.  การแก้ปัญหา 7 ขั้นแบบ QC

12.  ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ Makigami

13.  เครื่องมือช่วยต่างๆในการแก้ปัญหา

14.  การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ

15.  การตั้งมาตรฐาน

16.  การตัดสินใจ

17.  ภาวการณ์ตัดสินใจ

18.  กระบวนการการตัดสินใจ

19.  ประเภทของการตัดสินใจ

20.  การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน

21.  การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง

22.  การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

23.  การตัดสินใจตามลำดับขั้น

24.  ไคเซน

25.  ขอบเขตและแนวทางการใช้ไคเซนปรับปรุงงาน

26.  หลักการทำไคเซน 3 ขั้นตอน

 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×