Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 474
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,952
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 499
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,715
85. หลักสูตรกลยุทธ์การยึดเหนี่ยวลูกค้าและการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน (Agenda การสัมมนา หลักสูตร Customer Retention & Customer Winback)

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

หัวข้อการสัมมนา 

1. ความจริงเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่ 
2. Workshop ความจริงจากการสำรวจในการบริการ 
3. Workshop ธรรมชาติของการซื้อสินค้าและบริการ 
4. การวัดระดับการบริการลูกค้า 
5. ต้นทุนของการบริการลูกค้าที่เลว 
6. ทำไมคุณต้องยึดเหนี่ยวลูกค้าให้อยู่กับคุณนานเท่านาน 
7. การสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า 
8. การบริหารปิรามิดของลูกค้าแบบ CRM 
9. ขั้นตอนทางกลยุทธ์ของการทำ CRM  
        - Targeting, Enquiry, Welcome Onboard,Development,Problem 
        - Handling, Winback         
10. ขบวนการ e-CRM 
11. การสาธิตการทำ e- CRM 
12. สูตรการสร้างความประทับใจ ( MOT )กับลูกค้า 
13. Workshop การตอบสนองและความคาดหวังกับลูกค้า 
14. Worshop การสร้าง Ectasy 
15. หลักการบริการแบบบูมเบอแรง 
16. การแสวงหาความใกล้ชิดกับลูกค้า 
17. การเงี่ยหูฟังลูกค้า 
18. วิธีประชุมกลุ่มลูกค้าที่ได้ผล 
19. ทำอย่าง(และทำไม)จึงจะได้รับคำตำหนิมากขึ้น 
20. กับดักที่พึงระวัง 
21. การจัดการกับคำตำหนิของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมาก 
22. การเผชิญหน้ากับลูกค้า 
23. ความลับในการเข้าหาลูกค้า 
24. การสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้า 
25. กลยุทธ์การสร้าง Loyalty Customer 
26. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการมุ่งสู่ลูกค้า 
27. ลูกค้าภายในสำคัญไฉน 
28. มาตรฐานการทำงานในการให้ข้อมูล 
29. วงจรการอบรมเพื่อ Customer Care 
30. การฝึกอบรมและพัฒนางานด้านบริการลูกค้า 
31. คนเราเรียนรู้ด้วยวิธีใดอย่างไร 
32. การบริหาร Customer Pyramid 
33. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CRM และ การช่วงชิงลูกค้า กลับคืน 
34. ทำไมต้องช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน 
35. การสูญเสียลูกค้าคนสำคัญของอุตสาหกรรมต่างๆ 
36. ทำไมธุรกิจจึงไม่เอาใจใส่ต่อการสูญเสียลูกค้าคนสำคัญของตน 
37. ต้นทุนของการสูญเสียลูกค้ามากกว่าที่คุณคิด ?? 
38. ทำไมการสูญเสียจึงไม่ถูกจัดการ 
39. เราได้อะไรจากการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน 
40. สูตร ARW ในการช่วงชิงลูกค้ากลับคืน 
41. การวิเคราะห์ Big Three Analysis 
42. การวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้า 6 ประเภท 
43. การทำให้ลูกค้าจากไปทั้งที่ท่านไม่ทราบและไม่ตั้งใจ 
44. การค้นหาเหตุที่แท้จริงของการจากไปของลูกค้า 
45. การปฏิบัติการเพื่อช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน 
46. กลยุทธ์การสร้าง Loyalty ให้กับธุรกิจของท่าน 
47. ผู้จัดการจะมีส่วนในการสร้าง พัฒนา และสนับสนุนแผนกลยุทธ์ได้อย่างไร 
48. การสร้างมาตรฐานการบริการ 
49. วงจร Customer Care 


วิธีการสัมมนา     การบรรยาย กรณีศึกษา การทำ Workshop  และ VDO ประกอบ โดยมุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนาแบบ Interactive 

ระยะเวลา 1  วัน ( 6 ชั่วโมง ) 

นำสัมมนาโดย  

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา  
กูรูด้านการขายและการตลาดผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขายและการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก 
ผู้แต่งหนังสือ : 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0, 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ  ฉบับ CEO ระดับโลก และ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย 
ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd. 
                    รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด 
                    ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน 
                    ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
                    ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
                    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
                    ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
                    ผู้บริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

วิทยากร ฝึกอบรมและอาจารย์พิเศษด้านงานขายและการตลาด 
- สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
- สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น 
- หลักสูตร ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัย มหิดล 
   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัย ปัญญาภิวัฒน์ 
   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น 
   มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ฯลฯ 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×