Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 401
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,439
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 219
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,331
81. หลักสูตรการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืนอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Key Customer Winback)

วิทยากร ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

กูรูด้านการขายและการตลาด จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในการบริหารองค์กรธุรกิจ

ชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกกว่า 30 ปี เช่น OSOTSPA, P&G, TOA, PepsiCo, Foremost, Nestle และ Gillette ฯลฯ

ผู้เขียนหนังสือ 50 จุดพลิกสู่ผู้นำยุค 4.0 , 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก,

การเจราจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย ฯลฯ


    คำนำ ในยุคที่ธุรกิจเศรษฐกิจเริ่มส่อแวววิกฤต เป็นช่วงที่ธุรกิจจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาลูกค้าคนสำคัญไว้ตามหลักของ CRM และ Social CRM ดูเหมือนพนักงานขาย หรือผู้บริหารความสัมพันธ์จะให้ความสำคัญแต่เพียงการยึดเหนี่ยวและการหาลูกค้าใหม่แต่กลับไม่สนใจกับลูกค้ารายสำคัญรายเก่าที่ต้องสูญเสียไปอย่างไม่น่าจะสูญเสียทั้งที่ในอดีตต้องลงทุนมหาศาลเพื่อให้ได้ลูกค้ารายนี้มา ท่านเชื่อหรือไม่ว่าบางครั้งการใช้ความพยายามอีกเพียงเล็กน้อยก็สามารถดึงลูกค้าดังกล่าวกลับคืนมาอย่างง่ายดาย เพียงแต่คุณยังไม่ยอมทดลองดูเท่านั้น

    หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างทักษะทางการบริหารลูกค้าที่แตกต่างจากหลักสูตรการขายและบริหารการขายทั่วไป นั่นคือกลยุทธ์การช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืนซึ่งเป็นขบวนการขั้นสูงของการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบ CRM และ Social CRM ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แม้แต่คู่แข่งทางธุรกิจของคุณก็ยังคิดไม่ถึง หลักสูตรนี้นำเสนอโดยผู้ปฏิบัติจริงในการขายและการตลาดที่มีประสบการณ์ในฐานะมืออาชีพทางการบริหารลูกค้า และนำการสัมมนาทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากว่า 30ปีกับองค์การระดับโลกและระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ทราบหลักของการวิเคราะห์ลูกค้าคนสำคัญเชิงกลยุทธ์ Strategic Key Customer

2.. เพื่อทราบถึงโครงสร้างพื้นฐานของการบริหาร CRM และ Social CRM และความสัมพันธ์กับการ
Winback

3. เพื่อสร้างความตระหนักของนักบริหาร/หัวหน้าทีมขายและตลาดในการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน

4. เพื่อทราบหลักการพิจารณาและขั้นตอนของกลยุทธ์ในการ Winback

5. เพื่อเรียนกลยุทธ์ในการสร้าง Loyalty ให้กับลูกค้าและวงจรของ Customer Care

     คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา :- พนักงานขาย, พนักงานการตลาด, ผู้ประสานงานกับลูกค้า, ฝ่ายสนับสนุนการขายและการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการงานบริการลูกค้า, ผู้จัดการงานลูกค้าสัมพันธ์, ผู้จัดการทั่วไป ,กรรมการผู้จัดการ,เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

วิธีการอบรมและสัมมนา การบรรยายและการทำ Workshop


หัวข้อการสัมมนา

1. การบริหารลูกค้าแบบ Customer Pyramid, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CRM และการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน, ทำไมต้องช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน,ทำไมธุรกิจจึงไม่ค่อยสนใจการสูญเสียลูกค้าของตน

2. ต้นทุนของการสูญเสียลูกค้ามากกว่าที่คุณคิด,เราได้อะไรจากการ Winback

สูตร ARWในการช่วงชิงลูกค้ากลับคืน

3. การวิเคราะห์ Big Three Analysis , การวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าทั้ง6 ประเภท,การทำให้ลูกค้าจากไปทั้งที่ท่านไม่ทราบและไม่ตั้งใจ, การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการจากไปของลูกค้า

4. การปฏิบัติการเพื่อช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน,กลยุทธ์การสร้าง Loyaltyให้ธุรกิจของท่าน

5.ผู้บริหารจะมีส่วนในการสร้าง พัฒนาและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ได้อย่างไร,การสร้างมาตรฐานการบริหารงานบริการ, วงจร Customer Care

การสัมมนามุ่งเน้นวิธีการที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนาโดยมีการทำ Workshop และวีดีโอประกอบการสัมมนา


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×