Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 400
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,438
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 218
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,330
98. หลักสูตร How to Build Sales Mindset for Your Sales and Marketing Planning in Economic Crisis and 5.0 Era การสร้าง Sales Mindset เพื่อการวางแผนด้านการขาย&การตลาดยุควิกฤตเศรษฐกิจ และยุค 5.0

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา


ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้เขียนหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100% แบบชนะสามฝ่าย และ หนังสือ 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0 ( 50 Leveraging Points to Become Great Leader 4.0 ) เป็นผู้ริเริ่มสอนหลักสูตร การขาย 5.0 และ 4.0 คนแรกของประเทศไทย ปัจจุบัน ดร.วิชัย เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับบริษัทชั้นนำทั้งธุรกิจเครือข่าย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าด้าน IT และ Telecomในประเทศและภูมิภาค AEC อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ก่อตั้ง VichaiSalesAcademy.com สถาบันฝึกอบรมด้านการขาย การตลาดและการเจรจาต่อรองอันเป็นที่รู้จักในหมู่นักขายและการตลาดสินค้าทั้งแบบ เครือข่าย , BtoB และ BtoC ดร.วิชัย เป็นหนึ่งใน Sales Trainer/ Sales Coach ระดับประเทศซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียงไม่กี่ท่านที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวและประสบการณ์จริงในการบรรยาย เป็นที่ปรึกษาและเป็นโค๊ชด้านการขาย การตลาดและการเจรจาต่อรอง ควบคู่กับการทำงานจริงในฐานะผู้บริหารให้กับองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกในตำแหน่งระดับผู้อำนวยการและผู้จัดการด้านการขายและการตลาดให้กับ บริษัท โอสถสภา, โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์, ทีโอเอ, พีแอนด์จี ( พร๊อกเตอร์แอนด์แกมเบิล ), เป๊ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซาท์อีสเอเชีย, ยิลเลตต์ และ เนสเล่ย์  นอกจากนี้ ดร.วิชัย ยังเป็นวิทยากรรับเชิญและอาจารย์พิเศษให้กับหลักสูตรปริญญาเอกและโททางด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชมงคล, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ฯลฯ

 

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่คืบคลานมาพร้อมกับยุคการตลาด 5.0 การมีทีมขายและทีมการตลาดที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ อบรมความสามารถในการตลาดและการขายกับทีมงาน หากแต่เป็นการสร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความคิดเชิงบวกให้กับทีมงานซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีมเสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่ หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง Sales Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาดนอกเหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปสามารถตอบสนองได้ขณะเดียวกันก็ติดอาวุธให้นักขายสินค้า FMCG สามารถปรับตัวได้กับสภาวะที่ช่องทางการตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงไปในยุคการตลาด 5.0

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset และ  พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ

2.   เพื่อตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของท่านเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้

3.   เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมงานการขายและการตลาดผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจของท่านซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้าของท่าน

4.   เพื่อเสริมสร้าง AQ( สติปัญญาแห่งความอดทน ) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดของท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะยาวกับองค์กรในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

5.   เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่าย ที่กำลังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคเศรษฐกิจวิกฤตและยุค 5.0

 

 กำหนดการสัมมนา

1. Society 1.0-5.0 & Industry 1.0-5.0

2. Marketing 1.0-5.0

3. สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในยุค 4.0-5.0

4. Digital Disruption

5. Gap ของการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยกับการนำไปใช้ทำงานจริง

6. Mindset Skillset  และ Toolset

7. Workshop : จงปลุกสามพลังที่หลับใหลอยู่ในตัวคุณขึ้นมา

8. Top 10 Skills in 2020  2022  2025  2030

9. High Income Skills                                                               

10. Marketing Evolution 1.0-5.0

11. The New CX : 5A’s Customer Path

12.  The New Tech : Human-Inspired Bionics

13. 5 ลักษณะของลูกค้าในยุค 5.0

14. Marketing 5.0 และ Neuron Selling 5.0

25. Workshop : The One Thing ที่นักขายต้องมีในยุค 5.0

26. Advanced 8 Steps of Maslow’s Motivational Model

27. Workshop : การสร้างกลยุทธ์ในการวางแผนการขายในยุค 5.0 เพื่อรุกไปข้างหน้าหรือตั้งรับในระยะสั้นและระยะยาว

28. Workshop : การขายความคิดและการขายแบบที่ปรึกษาในยุคการขายสินค้าที่ไม่ดีที่สุด ไม่ถูกที่สุด แต่มีลูกค้าเรียกหาสินค้าของคุณตลอดไป

29. การบริหารลูกค้าแบบไม่รู้หน้าแต่ต้องรู้ใจในยุค Digital

30. การขายด้วย Social CRM

31. Workshop : การสร้างยาอี เพื่อไม่ให้ลูกค้าหลุดจากวงจรของสินค้าและบริการของธุรกิจของคุณ

32. Mindset, Skillset และ Toolset

33. บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ Growth Mindset

34.แบบทดสอบ Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวก    

35.วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

36.ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA

     ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิงรุก

37.ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ

38. การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท

และ Workshop การจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

39.การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน

     Workshop การตรวจสอบ EQ และ IQ ทางการขาย

    ของทีมขายของท่าน

40.การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการขายและการตลาดของท่าน

41.การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

42.กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

43.เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

44.การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

45.กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

46.Workshop 20/80 +90/10

47.การเพิ่มสถิติการขาย

48.การขายในยุค 5.0 และตัวชี้วัดความสำเร็จ

49.การทำให้พนักงานแสดงผลงานมากที่สุด

 

ผู้ควรเข้าสัมมนา

1.   พนักงานขายอาวุโส /หัวหน้าพนักงานขาย

2.   หัวหน้าพนักงานด้านบริการลูกค้า

3.   เจ้าหน้าที่การตลาด / หัวหน้าพนักงานการตลาด

4.   ผู้จัดการฝ่ายขาย

5.   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

6.   ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

7.   ผู้จัดการด้านการประสานงานการขาย/การตลาด

8.   กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

9.   พนักงานขายอาวุโส

10.      เจ้าของธุรกิจทั่วไป

 

การฝึกอบรมใช้หลักการผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์การการฝึกอบรมแบบ

TWCC ( Training,Workshop,Coaching and Consulting ) โดยเน้นการทำ Workshop และมี  
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×