Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 356
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,834
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 378
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,594
29. หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงรุกในยุค Thailand 4.0" (Modern Distribution Channel Management & Strategy 4.0)


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 


หลักการและเหตุผล   

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุค Digital 4.0 ทำให้การตลาดและการบริหารช่องทางจัดจำหน่ายต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นในขณะที่ช่องทางจัดจำหน่ายที่เคยมีบทบาทอย่างมากในอดีตเริ่มเผชิญกับคู่แข่งขันรายใหม่ๆที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีในยุค 4.0 ในขณะเดียวกันเจ้าของสินค้าหลายรายพยายามดิ้นให้หลุดจากพึ่งพาตัวแทนจำหน่ายหรือระบบจัดจำหน่ายแบบเดิมๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการที่เป็นทั้งเจ้าของสินค้าและที่เป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวจากหลักสูตรสัมมนานี้ 

 

หัวข้อการสัมมนา 

Thailand 4.0 Impact 

Marketing 1.0-2.0-3.0  และ 4.0 

Retail Marketing 4.0 

Marketing 4.0 Segmentation 

การบูรณาการทางการตลาด 4.0 

Trends & Macro Change in 4.0 

Rethinking Purpose, Rethinking Innovation, Rethinking Brands, Rethinking Experience, Rethinking Relationships 

Digital Industry 4.0 Solution 

ปัจจัยในการเลือกช่องทางการตลาด 

สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากช่องทางจัดจำหน่าย 

ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค 

ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าประเภทต่างๆ 

บทบาทของผู้ค้าส่ง 

บทบาทของผู้ค้าปลีก 

ระบบแฟรนไชส์ 

พฤติกรรมของผู้ซื้อและกลยุทธ์ของสินค้าประเภทต่างๆ 

การตลาดลูกค้า ( Customer Marketing ) 

The Value Delivery System  

ทฤษฎี  Positioning ทั้ง 3 ในการนำตลาด 

กลยุทธ์ในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 

ลูกค้า(ช่องทางจัดจำหน่าย)ต้องการอะไรจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของสินค้า  ช่องทางและลูกค้าคนต่อไป 

การแบ่งประเภทตามลักษณะของช่องทาง 

กฎ 80/20/30ในการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 

การทำงานกับช่องทางแบบ Partnership Philosophy 

ความขัดแย้งระหว่างช่องทางกับเจ้าของสินค้า 

การร่วมมือกับช่องทางแบบ VMS 

ระบบการกำหนดเป้าการแบบ Modern Trade 

ทฤษฎีสามเหลี่ยม 2 รูปกับการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 

หลักการ Break Even Cost Chart ในการพิจารณาตั้งทีมขายเองหรือใช้ตัวแทนจำหน่าย 

จรรยาบรรณและกฏหมายที่เกี่ยวกับบริหารช่องทางจัดจำหน่ายแบบเอเย่นต์ 

ขบวนการขายกับช่องทางจัดจำหน่ายแบบ “เชิงปรึกษา” 

หลักสูตรการอบรมใช้เวลา  1 วัน ( 6 ชั่วโมง ) 

โดย การบรรยาย และ ทำ Workshop โดยเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางในการอบรม  โดยมีการทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนาโดย  ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ประสบการณ์การบริหาร 

รองผู้อำนวยการการขายบริษัท โอสถสภา จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศบริษัท ทีโอเอ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด   ผู้จัดการภาคบริษัท พีแอนด์จี ( พร๊อกเตอร์แอนด์แกมเบิล ) วิทยากรฝึกอบรมด้านช่องทางการตลาด,  การขายและการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทยญี่ปุ่น, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการตลาดของโครงการ ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×