Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 406
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,444
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 224
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,336
88. หลักสูตร ทักษะการนำเสนอทางธุรกิจ (Business Presentation Skill)

หลักสูตร 2 วัน
โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ
ของประเทศและภูมิภาค
ผู้เขียนหนังสือด้านการขายและการตลาด เช่น  การเจรจาต่อรองได้ผล 100% แบบชนะสามฝ่าย ,50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0,
 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC ฯลฯ


หลักการและเหตุผล :

การนำเสนอทางธุรกิจมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเพื่ออนุมัติโครงการของผู้บริหารระดับ ล่าง กลาง ถึงระดับสูง แม้แต่การนำเสนอเพื่อการขายสินค้ากับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือการนำเสนอกับหุ้นส่วนธุรกิจ หรือ Supplier พันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงพันธมิตรด้านเงินทุนเช่นธนาคาร สถาบันการเงิน วิชานี้จึงเป็นหนึ่งในวิชาที่จะสร้างศักยภาพให้กับพนักงานทุกระดับในการประสานงานและพัฒนาธุรกิจในส่วนของความรับผิดชอบของตนเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการนำเสนอให้ผู้เข้าสัมมนา
2.เพื่อให้ทราบเทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูง
3.เพื่อให้ทราบสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการนำเสนอ
4.เพื่อให้สามารถสร้างกลยุทธ์ในการนำเสนอตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละโครงการ
5.สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองปฏิบัติในการทำ Workshop และ Roleplay

กลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้าสัมมนา :

พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการต้องนำเสนอทางธุรกิจ ทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการ   ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายช่าง ฝ่ายคลังสินค้า  ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายบริการลูกค้า  ประชาสัมพันธ์ Call Center และ ฝ่ายอื่นๆ 

หัวข้อการฝึกอบรม :

 • การสร้างอำนาจในการนำเสนอ
 • Workshop การสร้างอำนาจในการนำเสนอ
 • การตัดสินใจเชื่อด้วยอารมณ์และเหตุผล
 • กลยุทธ์การสร้างอารมณ์ในการฟังการนำเสนอ
 • Workshop กลยุทธ์การสร้างอารมณ์ในการนำเสนอ
 • Influenc & Persuasion Formula สูตร RC – CLASS
 • 13 สูตรการสร้างอำนาจในการสำเสนอและเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการนำเสนอประเภทต่างๆ
 • อะไรทำให้เกิดการนำเสนอที่เป็นเลิศ
 • องค์ประกอบของ Business Presentation
 • เนื้อหา
 • การวางแผนการนำเสนอต้องประด้วยอะไรบ้าง
 • ข้อมูลเจาะจงแห่งสถานการณ์
 • การทำ Research ด้วย  3  คำถาม
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • รูปแบบการนำเสนอ ( Design )
 • การพัฒนาการนำเสนอ
 • อารมณ์ขันในการนำเสนอ
 • ข้อควรคำนึงในการสร้างการนำเสนอ
 • ตัวอย่างข้อควรคำนึงในการนำเสนอ
 • การขายเชิงกลยุทธ์
 • Workshop การขายเชิงกลยุทธ์
 • การขายตนเอง
 • การขายตนเองให้ตนเอง
 • การสร้างความมั่นใจและความกล้า
 • พลังแห่งการนำเสนอขายความคิด
 • สไตล์การนำเสนอขายความคิด
 • Workshop อัตราส่วนเวลาที่ใช้ในการขายความคิด
 • Workshop Pyramid of Success ปิรามิดแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ
 • การสร้างความไว้วางใจ
 • สูตรลับการขายตนเอง
 • สูตรแห่งการหักเหจิตใจผู้ฟัง
 • Self Presentation / Impression Management
 • Interpersonal Intelligence
 • Intrapersonal Intelligence
 • นักฟังที่ดีพึงระวัง
 • การสร้างความน่าสนใจ
 • เส้นโค้งแห่งความสนใจ
 • เมื่อความสนใจถูกแทรกแซง
 • Workshop การจัดการเมื่อความสนใจถูกแทรกแซง
 • การสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ
 • กฎทองแห่งการสร้างความสนใจในการนำเสนอ
 • Workshop กฎทองแห่งการสร้างความสนใจในการนำเสนอ
 • ระวังภาษากายของคุณให้ดี
 • Workshop ตัวอย่างภาษากายซึ่งมักถูกเข้าใจผิดในการนำเสนอ
 • ระยะห่างสำหรับมนุษย์
 • จิตใจมนุษย์ทำงานอย่างไร
 • อะไรคือความเชื่อที่จำกัดตนเอง
 • Workshop แบบทดสอบความคิดเชิงบวก
 • การใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์
 • วิธีย่อความคิดเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • การจำชื่อคนอื่นสำคัญไฉน
 • การสนใจอยู่ที่การเอาใจ
 • การสนใจและจดจ่ออยู่กับปัจจุบันในการนำเสนอ
 • การจำหน้าตา ตัวเลข และราคา
 • การเลือกคำพูดของคุณด้วยความระมัดระวัง
 • Workshop คำพูดที่ทำให้ลูกค้าคิดมากกับคำพูดที่คุณไม่ค่อยคิด
 • วงจรการอบรมเพื่อ Customer Care
 • การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์
 • การเริ่มแนะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
 • กฎ แห่งความสนใจของผู้ฟัง ทฤษฎี 90 : 10
 • Workshop ทฤษฎี 90 : 10
 • ประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ
 • Workshop การวิเคราะห์ความต้องการที่ลูกค้า B2B ต้องการ
 • รูปแบบการความความคิดแบบจูงใจ
 • Workshop การขายความคิดแบบจูงใจ
 • เทคนิคการจัดการกับคำถามและวิธีตอบคำถาม
 • Workshop การจัดการกับคำถามและวิธีตอบคำถาม
 • การจัดการกับความกังวลของลูกค้า
 • Workshop การจัดการความกังวลของลูกค้า 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×