Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 432
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,470
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 251
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,363
63. หลักสูตรการสัมมนา Competitive Sales & Marketing Strategy กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
กูรูด้านการขายและการตลาด จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในการบริหารองค์กรชั้นนำ
ระดับประเทศและระดับโลกกว่า 30 ปี
ผู้เขียนหนังสือ 50 จุดพลิกสู่ผู้นำยุค 4.0    , 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลกยุค AEC,
การเจราจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย 

หลักการและเหตุผล
การขายและการตลาดไม่สามารถแยกออกจากกันได้ฉันใด การที่นักขายสามารถเข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาดจึงจำเป็นอย่างขาดเสียไม่ได้ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้นักการตลาดได้สามารถสร้างทักษะในการเข้าถึงตลาดที่แท้จริง ในขณะเดียวกันนักขายที่อยู่ในตลาดก็จะสามารถเข้าใจถึงกลยุทธ์การตลาดในภาพรวมอันจะส่งเสริมให้ตนได้มีภาพที่ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของตนและการมีส่วนร่วมของทีมงาน อีกทั้งสามารถนำเสนอแผนการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบของตนอย่างถูกหลักเกณฑ์และเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและทีมงานด้านกลยุทธ์

หัวข้อการสัมมนา
 • กลยุทธ์ขององค์กร
 • ลักษณะของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
 • การเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • ขบวนการทางการตลาด
 • การออกแบบกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ตลาด ( Market Driven Strategy )
 • การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งทางการตลาด 
 • การนำเอาแผนการตลาดที่มุ่งสู่ตลาดไปปฏิบัติ
 • ความแตกต่างขององค์กรที่มุ่งสู่ตลาดในวันนี้และพรุ่งนี้
 • การเปลี่ยนจากการมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์เป็นการมุ่งสู่ตลาด
 • ทักษะการตลาดแบบเก่า และแบบใหม่ที่ตลาดต้องการ
 • “ เรารักลูกค้าไม่เท่ากัน ”
 • ทฤษฎีการอยู่รอดทางการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
 • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
 • การเป็นผู้นำตลาด  ผู้ท้าทาย ผู้ตาม ควรทำตัวอย่างไร
 • กลยุทธ์การตั้งรับ และการบุก เหล้าเก่าที่เปลี่ยนขวดใหม่
 • การจับตลาด Nichmanship
 • การเอาชนะด้วยข้อมูล/ข่าวสาร
 • CRM สู่ TRM
 • Winback Customer 
 • One to One Marketing สำคัญอย่างไรในอนาคต
 • Database Marketing
 • Customer Life Value Concept
 • กติกาสำหรับการตลาดยุคเศรษฐกิจใหม่ ( New Economy )
 • การตลาด 1.0  2.0  3.0  และ  4.0
 • การตลาด Social Media


นำการสัมมนาโดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ปฏิบัติจริงและวิทยากร/อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขาย  ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการบริหารการตลาด  การขาย และ
บริหารทีมขาย

ประสบการณ์การทำงานในการบริหาร การขายและการตลาด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด   
 • รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด

ตำแหน่งงานในอดีตในตำแหน่งผู้บริหารด้านการตลาดและการขาย  

 • บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท เป๊ปซี่โคล่า เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
 • บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด ( พีแอนด์จี )
 • บริษัท ทีโอเอ จำกัด
 • บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน
วิทยากรการฝึกอบรม
 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
วิทยากรและอาจารย์พิเศษ
หลักสูตรปริญญาโทและเอกทางการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย มหิดล , มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย นเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น,มหาวิทยาลัยธุรกิจณฑิต, มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฯลฯ

การสัมมนาจะดำเนินการในลักษณะ Participant Centric โดยเน้นหลักการของ TWCC  ( Training , Workshop , Consulting and Coaching )  โดยจะมี VDO ประกอบตลอดการสัมมนา 1 วัน ( 6 ชั่วโมงครึ่ง  )

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×