Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 48
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,681
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 51
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,437
76. หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพภาคปฏิบัติ ” ทางโทรศัพท์

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

Trainer และ Coach ด้านการเจรจาต่อรองประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงกว่า 30 ปี

ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย

50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0

50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ CEO ระดับโลก   คำนำ 
 
    เป็นที่ทราบดีในหมู่นักขายมืออาชีพว่า ขบวนการขายในยุคใหม่ ( New School Sales )จะแตกต่างกันอย่างมากกับวิธีการขายแบบยุคเก่า( Old School Sales) สิ่งหนึ่งที่ทำให้การขายยุคใหม่ ต่างจากการขายยุคเก่า ก็คือการขายยุคใหม่จะเน้นการฝึกปฏิบัติในการจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายกับลูกค้ามากกว่าวิธีการขายแบบยัดเยียดสินค้าให้ลูกค้าอันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย หรือขายแบบตามใจลูกค้าในลักษณะคนจดออร์เดอร์ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของนักขายมืออาชีพในยุคที่ต้องผจญกับความแปรผันอย่างมากทางเศรษฐกิจ

        หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ นำการสัมมนาโดย นักขายและบริหารการขายมืออาชีพที่คร่ำวอดอยู่ในวงการในภาคปฏิบัติและการฝึกอบรมนักขายมืออาชีพมานานกว่า 30 ปี

       วิทยากร : ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ประสบการณ์การบริหารงานด้านการขายและการตลาดของบริษัทชั้นนำ :
กรรมการผู้จัดการบริษัท Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.

รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บมจ โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท ทีโอเอ
ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล ( พีแอนด์จี )
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้บริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสเลย์ ประเทศไทย จำกัด


วัตถุประสงค์

    ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้จุดเด่นและจุดด้อยของการขายแบบเก่าและแบบใหม่ซึ่งทั้งสองอย่างสามารถนำมาประยุกต์กับการขายในยุคที่ต้องมีการแข่งขันกันอย่างมากในสภาพเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน และที่สำคัญจะสามารถเข้าถึงหัวใจของการขายยุคใหม่ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพภาคปฏิบัติด้วยตนเองทุกคน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

   พนักงานขายทางโทรศัพท์ใหม่และที่มีประสบการณ์แล้ว
   หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
   ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม กรรมการผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ และ ผู้สนใจทั่วไป


หัวข้อการอบรมและสัมมนา

- การวิเคราะห์การขายแบบเก่า ( Old School Sales ) และ การขายแบบใหม่ ( New School Sales )

- กลยุทธ์การนำตลาด

- พัฒนาการของ TeleSales & Social TeleSales

- การวิเคราะห์เส้นทางเดินกิจกรรมทางการตลาด

- วิสัยทัศน์ใหม่ในการขาย

- การขายเชิงกลยุทธ์

- พลังการขาย

- สไตล์การขาย

- การแนะนำสินค้าแบบมีผลในทางสร้างสรรค์

- การจัดการข้อโต้แย้ง

- เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งแบบต่างๆ

- เทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพ


ภาคปฏิบัติ

- เงื่อนไขทางจิตในการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย

- Diagram การขายแบบจูงใจ

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดการข้อโต้แย้งในสภาวะต่างๆ เช่น

ผมไม่ต้องการพบคุณ

ผมอยากขอคิดดูก่อน

ราคาของคุณแพงเกิน

ผมยังไม่อยากเปลี่ยน

จากเจ้าเดิมที่ใช้อยู่

ฯลฯ


หลักสูตรนี้เน้นภาคปฏิบัติการเป็นสำคัญโดยมี การทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนา 1 วัน ( 8.30 – 16.00 )


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×