Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 462
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,500
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 281
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,393
10. หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในยุค Thailand 4.0

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

กูรูด้านการเจรจาต่อรองและการขาย  
ผู้แต่งหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย และ 
50 เคล็ดลับสู่สุดยอดผู้นำ 4.0 


หลักการและเหตุผล 

การประคองให้ธุรกิจของท่านให้อยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ นอกจากท่านจะต้องสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดไปได้ด้วยสูตรการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายแทบทุกประเภทบัญชี   พร้อมทั้งการเข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ของท่านเพื่อดำรงความมี Loyalty กับท่านไม่ให้สั่นคลอนแล้ว  อีกหนึ่งทักษะที่แทรกอยู่ในความสามารถข้างต้นแทบทุกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้าและ Supplier รวมถึง Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆในธุรกิจของท่าน นั่นคือความสามารถในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หนึ่งในวิชาที่หลักสูตรการสร้างผู้บริหารยุคใหม่ตระหนักว่าจำเป็นในอันดับต้นๆสำหรับนักบริหารธุรกิจของไทยที่จะสามารถสร้างศักยภาพให้เท่าเทียมนักธุรกิจระดับโลก และเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาให้ท่านและธุรกิจของท่านสามารถอยู่รอดในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญไปได้ 

 
วัตถุประสงค์ : 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่แบบ Triple Win หรือ 

 Win Win Win ซึ่งเป็นพัฒนาการการเจรจาต่อรองต่อจากแบบ Win Win ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วในหมู่นักเจรจาต่อรอง 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้กลอุบายของพนักงานขายซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันที่ต้องศึกษาและเท่าทันใน เทคโนโลยี และ Social Media ในยุค Thailand 4.0 

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาฝึกทักษะการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ 

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และขณะเดียวกันรักษาสัมพันธภาพกับ Supplier ของคุณเพื่อสร้าง Competitive Advantage เหนือคู่แข่งของคุณ 

ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้ได้ถึงระดับลูกเล่น Tactics ของการเจรจาต่อรองในฐานะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วย Workshop และ บทบาทสมมติ พร้อมภาพยนตร์ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งประกอบการฝึกหัด 

ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้หลักสูตรการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจนถึงขั้นสูงซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้ง่ายในสถาบันทั่วไป 


หัวข้อการสัมมนา : 

24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจคู่เจรจาของท่าน 

 ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple Win 

Workshop ข้อสมมติฐานและข้อเท็จจริงในการเจรจาต่อรอง 

การเตรียมตัวให้พร้อม 

การสำรวจความต้องการ 

การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหว 

การพิจารณาข้อเสนอ 

การแลกเปลี่ยนข้อตกลง 

ขอบเขตของการต่อรอง 

การปิดการเจรจา 

การผูกปมให้กระชับ 

กลยุทธ์ 13 ประการของ Aggressive Buyer ในการจัดการกับพนักงานขาย  

การเจรจากับพนักงานขายแบบตัวต่อตัวและพนักงานขายประเภทต่างๆ 

เช่น  Modern Trade , Traditional Trade, Business to Business ฯลฯ 

การเจรจากับธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วยราชการ 

Format การเจรจาการขายแบบจูงใจ 

 หลักการเจรจาต่อรองแบบ Slicing the pie  

หลักการเจรจาต่อรองแบบ Expanding the pie 

สูตรของการ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคู่เจรจาต่อรอง 

การเจรจาต่อแบบต่างวัฒนธรรม ( Cross Culture Negotiation ) 

กฎแห่ง การถลำลึกในการเจรจาต่อรอง ( Escalation of Commitment ) 

การเจรจาต่อรองผ่านเทคโนโลยี และ Social Media ต่างๆในยุค Thailand 4.0 

 

การสัมมนาใช้เวลา  1 วัน  (  6 ชั่วโมง ) 

โดยเน้น การผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนา พร้อมทั้งมีการทำ Workshop   

และ VDO ประกอบการฝึกหัดและการสัมมนา 

วิทยากร   ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

             กรรมการผู้จัดการบริษัท Lucky Star ( International ) Thailand Co.,Ltd. 

             รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด 

             ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  การขายและจัดซื้อ 

             วิทยากร   สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  

                           สมาคมการจัดซื้อแห่งประเทศไทย    

                          สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

                          สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

                          หลักสูตร  ปริญญาเอก และ โท ทางการบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย                           
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×