Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 436
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,474
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 255
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,367
30. หลักสูตร การบริหารเวลาสำหรับนักขายและนักการตลาด
หลักสูตร การบริหารเวลาสำหรับนักขายและนักการตลาด

วัตถุประสงค์  

- เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารเวลาสำหรับนักขายและนักการตลาดยุคใหม่

- เพื่อเรียนรู้ทฤษฏีและแนวคิดในการบริหารเวลา

- สามารถบริหารตนเอง ( Self-organized )อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างเหนือชั้น

-  สามารถเพิมประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองให้สูงกว่าคู่แข่งขันและทันเส้นตายของงานที่ได้รับมอบหมาย

-  สามารถจะจัดการกับความเครียดที่เกิดจากกำหนดการที่รัดตัวได้เป็นผลให้การทำงานบรรลุเป้าประสงค์

หัวข้อการสัมมนา    

 1. ทำไมคุณจึงควรใส่ใจกับเวลาของคุณ
 2. การตัดสินใจในการใช้เวลา
 3. การตัดสินใจในการใช้เวลาอย่างมีจิตสำนึก
 4. กำหนดการช่วยคุณได้อย่างไร
 5. วิธีหาเวลาที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อน
 6. ช่วงเวลาแห่งการผ่านเปลี่ยน
 7. กฏของพาร์กินสันและ Workshop
 8. กฏ  80/20
 9. ความเร่งด่วนและสำคัญของงานในการบริหารเวลาและWorkshop
 10. วิธีค้นหาภารกิจที่ทำได้ทันทีเพื่อให้เกิดความผูกพันทันที
 11. คำถามของลาเกียน
 12. 21 วิธีในการกินกบตัวนั้นของ Brian Tracy
 13. Workshop การกินกบตัวนั้นของ  Brian Tracy
 14.  AQ ในการบริหารเวลาของนักขายและนักการตลาด และ Workshop
 15.  การวางแผนการทำงานประจำวัน
 16. การทำ Upcountry Itinerary Format เพื่อการบริหารเส้นทาง Route Management
 17. แนวทางการประหยัดเวลาโดยการวางแผน
 18. วิธีป้องกันการขัดจังหวะ
 19. แนวทางใช้เวลากับการโทรศัพท์ให้น้อยที่สุด
 20. วิธีใช้เวลาในการเขียนให้น้อยที่สุด
 21. วิธีใช้เวลาอ่านให้น้อยที่สุด
 22. แนวทางเพิ่มประสิทธิผล
 23. แนวคิดเพื่อปิดกั้นการผลัดวันประกันพรุ่ง
 24. 50 เคล็ดลับในการบริหารเวลาในการขายและการตลาด
 25. Workshop เคล็ดลับในการบริหารเวลาในการขายและการตลาด
 26. ยาแก้เครียด 11 ขนานในการบริหารเวลา
 27. Workshop ยาแก้เครียด 11 ขนานในการบริหารเวลา

นำการสัมมนาโดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ปฏิบัติจริงและวิทยากรซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการการอบรมผู้บริหารและทีมงาน

ประสบการณ์การทำงาน  กรรมการผู้จัดการบริษัท Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd

                                        รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด

                                        ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด

                                        ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป๊ปซี่โคล่า เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด

                                        ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด ( พีแอนด์จี )

                                        ผู้จัดทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด

                                        ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน 

วิทยากรการฝึกอบรม      สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

                                        สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

                                        สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

วิทยากรและอาจารย์พิเศษ     หลักสูตรปริญญาเอกและโททางการบริหาร  ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 

                                              เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย มหิดล ,

                                              มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×