Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 465
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,503
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 284
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,396
70. หลักสูตร การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่เจรจาต่อรองให้แม่นเพื่อความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในยุค Thailand 4.0

หลักสูตร 2 วัน  

อบรมโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ( Dr. Vichai Vongsilpavattana ) 

วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้บริหารด้านการขายและการตลาดบริษัท FMCG ชั้นนำของประเทศและภูมิภาค AEC ( Osotspa, P&G, Foremost, Nestle, Pepsi-Cola, Gillette) 

กูรูด้านการเจรจาต่อรองและการขาย  

ผู้แต่งหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย และ 

50 เคล็ดลับสู่สุดยอดผู้นำ 4.0 

 www.VichaiSalesAcademy.com 


หลักการและเหตุผล 

ในโลกแห่งธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบตลอดเวลาเพราะการแข่งขันที่ไม่เคยทำให้นักธุรกิจได้หยุด 

พักธุรกิจที่จะเอาชนะสมรภูมิการแข่งขันได้ต้องมีทีมขายที่เจนสนาม และหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับนักขายที่เจนสนามและสามารถได้รับการยอมรับจากลูกค้าผู้เป็น Decision Maker ในคำสั่งซื้อก็คือ ความสามารถในการสร้างการยอมรับและไว้วางใจ ( Trust ) ซึ่งการยอมรับจะเกิดขึ้นได้ก็จากการสื่อสารและเข้าถึงบุคลิก ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าคนสำคัญนั้นๆ หลักของ DISC ซึ่งถูกค้นคิดขึ้นเพื่อทำให้เราสามารถวิเคราะห์ จำแนกและเข้าถึงบุคคลทั้ง 4 ประเภท ซึ่งจะส่งผลให้นักขายที่สามารถวิเคราะห์และเข้าถึงบุคคลเหล่านั้น สามารถเสนอขายสินค้าและความคิดให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตร นี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะในการขายอย่างมืออาชีพให้กับองค์กรของท่านในการจัดการกับลูกค้าทุกประเภทให้สัมฤทธิผลการประคองให้ธุรกิจของท่านให้อยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ   นอกจากท่านจะต้องสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดไปได้ด้วยสูตรการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายแทบทุกประเภทบัญชี   พร้อมทั้งการเข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ของท่านเพื่อดำรงความมี Loyalty กับท่านไม่ให้สั่นคลอนแล้ว    

อีกหนึ่งทักษะที่แทรกอยู่ในความสามารถข้างต้นแทบทุกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้าและ Supplier รวมถึง Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆในธุรกิจของท่าน นั่นคือความสามารถในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หนึ่งในวิชาที่หลักสูตรการสร้างผู้บริหารยุคใหม่ตระหนักว่าจำเป็นในอันดับต้นๆสำหรับนักบริหารธุรกิจของไทยที่จะสามารถสร้างศักยภาพให้เท่าเทียมนักธุรกิจระดับโลก และเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาให้ท่านและธุรกิจของท่านสามารถอยู่รอดในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญต่อไปได้ 

 

 วัตถุประสงค์ ( Objectives ) 


 หลักสูตรนี้จึงกำเนิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ 

1. เรียนรู้การจำแนกบุคลิกและพฤติกรรมของลูกค้าตามสูตร ของ DISC Personality Types 

2. ฝึกฝนการวิเคราะห์บุคคลตาม DISC Personality Type  

3. เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิ์ภาพ  

4. เรียนรู้เทคนิคและลูกเล่นในการขายสินค้าและความคิดให้กับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน  

5. เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษนอกเหนือจากทฤษฎีของ DISC Personality Types ( Learning the additional techniques for special group other than DISC Personality Types ) 

6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่แบบ Triple Win หรือ 

Win Win Win ซึ่งเป็นพัฒนาการการเจรจาต่อรองต่อจากแบบ Win Win ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วในหมู่นักเจรจาต่อรอง 

7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้กลอุบายของพนักงานขายซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันที่ต้องศึกษาและเท่าทันใน เทคโนโลยี และ Social Media ในยุค Thailand 4.0 

8. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาฝึกทักษะการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ 

9. เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และขณะเดียวกันรักษาสัมพันธภาพกับ Supplier ของคุณเพื่อสร้าง Competitive Advantage เหนือคู่แข่งของคุณ 

10. ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้ได้ถึงระดับลูกเล่น Tactics ของการเจรจาต่อรองในฐานะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วย Workshop และ บทบาทสมมติ พร้อมภาพยนตร์ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งประกอบการฝึกหัด 

11. ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้หลักสูตรการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจนถึงขั้นสูงซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้ง่ายในสถาบันทั่วไป 

 

วันที่ 1 หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้า 

ที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ สูตร DISC 
( Professional Selling Skills to DISC Personality Types ) 

หัวข้อการสัมมนา ( Training Topics ) 

1.     กลยุทธ์การเป็นผู้นำตลาด  

2.     เส้นทางเดินของกิจกรรมการตลาด 

3.     มุมมองใหม่ของการขาย 

4.     Workshop การขายแบบมีกลยุทธ์ควรทำอย่างไร?  

5.     Workshop / บทบาทสมมติเพื่อเข้าใจพลังการขายและสไตล์การขายแบบต่างๆ 

6.     การเตรียมตัวทางใจในการขาย  

7.     การสร้างทัศนคติในงานขาย   

8.     อุปนิสัยที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จในการเป็นนักขาย 

9.     การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า สูตร DISC  

10.  การจำแนกพฤติกรรมเด่นและด้อยของกลุ่ม DISC 

11.  ก่อนวิเคราะห์คนซื้อ ต้องวิเคราะห์คนขายก่อน 

 พนักงานขายเองเป็นคนประเภทไหน 

12.  การปรับตัวของพนักงานขายแต่ละประเภทให้เข้าได้กับกลุ่ม DISC           

13.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม สิงโต         

14.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม ปลาทอง/นกยุง        

15.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม สุนัข/ปลาโลมา       

16.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม นกฮูก          

17.  การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายสำหรับบุคคลประเภทต่างๆเมื่อพนักงานขายถูกปฏิเสธ        

18.  Diagram การเสนอขายแบบ จูงใจ ไม่ใช่การรับคำสั่งซื้ออย่างเดียว      

19.  องค์ประกอบสำคัญของการเป็นนักขายที่ปรึกษาให้กับบุคคลกลุ่ม DISC    

 

วันที่ 2  หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบชนะสามฝ่ายในยุค Thailand 4.0 

หัวข้อการสัมมนา ( Training Topics ) 


1. 24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจคู่เจรจาของท่าน 

2. ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple Win 

3. Workshop ข้อสมมติฐานและข้อเท็จจริงในการเจรจาต่อรอง 

4. การเตรียมตัวให้พร้อม 

5. การสำรวจความต้องการ 

6. การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหว 

7. การพิจารณาข้อเสนอ 

8. การแลกเปลี่ยนข้อตกลง 

9. ขอบเขตของการต่อรอง 

10. การปิดการเจรจา 

11. การผูกปมให้กระชับ 

12. กลยุทธ์ 13 ประการของ Aggressive Buyer ในการจัดการกับพนักงานขาย  

13. การเจรจากับพนักงานขายแบบตัวต่อตัวและพนักงานขายประเภทต่างๆ 

เช่น  Modern Trade , Traditional Trade, Business to Business ฯลฯ 

14. การเจรจากับธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วยราชการ 

15. Format การเจรจาการขายแบบจูงใจ 

16. หลักการเจรจาต่อรองแบบ Slicing the pie  

17. หลักการเจรจาต่อรองแบบ Expanding the pie 

18. สูตรของการ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคู่เจรจาต่อรอง 

19. การเจรจาต่อแบบต่างวัฒนธรรม ( Cross Culture Negotiation ) 

20. กฎแห่ง การถลำลึกในการเจรจาต่อรอง ( Escalation of Commitment ) 

21. การเจรจาต่อรองผ่านเทคโนโลยี และ Social Media ต่างๆในยุค Thailand 4.0 

 

 
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×