Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 15
เมื่อวาน 367
ทั้งหมด 578,973
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 15
เมื่อวาน 387
ทั้งหมด 769,235
5.หลักสูตร Redesign Sales Planning Forecasting & Management in Tough Times
หลักสูตร Redesign Sales Planning Forecasting & 
               Management in Tough Times 1.   เกี่ยวกับงานนี้ :      ในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะชะงักงันทั้งบรรยากาศด้านการลงทุน และการไม่คืบหน้าของโครงการ Mega Project ต่างๆอันมีผลกระทบทำให้กำลังซื้อเริ่มหดหาย  ทีมขายและการตลาดที่สามารถหาช่องทางหรือกลยุทธ์ในการสวนกระแสจะเป็นทางรอดสำคัญในการต่อลมหายใจของธุรกิจเพื่อรอการฟื้นของเศรษฐกิจที่จะกลับมาอย่างแน่นอนในอนาคต ในช่วงแห่งการรอคอยหนทางดีที่สุดคงเป็นการวางแผนการขายที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการขายและการตลาดในยุคแห่งการถดถอยที่ดำเนินอยู่เฉพาสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ของประเทศอื่นๆ หรือแม้แต่ในประชาคมอาเชี่ยนด้วยกัน  หลักสูตร Redesign Sales Planning Forecasting & Management In Tough Time จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริหารและผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนี้โดยเฉพาะ

2.Key Learning Points :

1.       ความสำคัญของการวางแผนการขายและการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนที่เกี่ยวข้อง

2.       ขบวนการวิเคราะห์การวางแผนการขายที่ถูกต้อง

3.       ความสำคัญของ การทำ S & OP  การพยากรณ์ อุปสงค์และอุปทาน

4.       บทบาทของ Demand Manager Roles และ Key Performance ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการขาย

5.       การสร้างความเป็นผู้นำและสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นอีกหัวใจของการพยากรณ์การขาย

6.        ขบวนการทำ Sales Forecasting

7.       วิเคราะห์เทคนิคของการทำ Sales Forecasting  ในแง่ ความได้เปรียบและเสียเปรียบ

8.       คำภีร์การวางแผนการขายเพื่อรับมือเศรษฐกิจถดถอย

3.Program Agenda 

Session 1  ที่มาของการวางแผนการขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ และการแปลงการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นกลยุทธ์ การให้   ค่าความสำคัญต่อกลยุทธ์ที่ได้ภายใต้เงื่อนไขของแรงกดดันทั้ง 5

1.       Sales Planning Process

2.       TOWS , SWOT  Analysis

3.       Five Model Analysis and Blue Ocean

4.       4 C Analysis

5.       How to Turn SWOT into Strategies

6.       Prioritization of Strategies


Session 2 การพัฒนากลยุทธ์ที่จะนำไปใช้ให้แข็งแกร่ง  การดูการพยากรณ์ความต้องการของตลาด การวางแผนด้านการขายและ

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการบริหารซัพพลายเชน บทบาทแลหน้าของผู้บริหารความต้องการของอุปสงค์

7.       How to Develop Strong Strategies

8.       Demand Estimation

9.       S & OP Planning

10.   Demand Manager Roles

11.   Key Performances Measure


Session 3 การวิเคราะห์ คู่ค้ารายใหญ่ ความสมดุลแห่งกลยุทธ์ และการวางแผนอุปทาน

12.   Relationship Analysis with your Key Customers

13.   Competitive Strategy

14.   Balance of Competitive Strategies

15.   Supply Planning


Session 4 ขบวนการด้านการพยากรณ์และเทคนิคที่ใช้  การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละเทคนิคการพยากรณ์การขายและคัมภีร์การวางแผนการขายและการตลาดในยุคเศรษฐกิจถดถอย

16.   Sales Forecasting Process and Techniques

17.   Sales Forecasting Workshops

18.   Advantages and of Sales Forecasting Techniques

19.   Sales Planning Bible in Recession and Tough Time

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×