Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 498
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,976
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 523
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,739
62. หลักสูตร การวางแผนการขายเพื่อการเพิ่มลูกค้าใหม่ Sales Planning to Increase Your New Customer Base

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

หลักการและเหตุผล

              หลักสูตรการวางแผนและวิเคราะห์การขายเป็นที่ตระหนักว่าจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของทีมขายและการตลาดของทุกบริษัท หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ทีมงานนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ทีมงานแผนกที่เกี่ยวข้อง  มีทักษะในการวางแผนการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับ  พวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม  ร่วมถึงทีมงานแผนกที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการขาย เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวางแผนการขายและการตลาดที่ดีแล้ว  จะสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าพนักงานขายและการตลาด   และสามารถบริหารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุคใหม่เปรียบได้กับผู้บริหารเขตการขายหรือผู้จัดการสัมพันธภาพของลูกค้าหรือผู้จัดการลูกค้านั้นเอง     การวางแผนและวิเคราะห์การขายและมีกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งในการสร้งความได้เปรียบด้วยการเพิ่มฐานลูกค้าในมือของบริษัทของท่าน

 วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อสร้างความรู้และทักษะของพนักงานขายทั้งมือใหม่และผู้อาวุโสให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนและนักวางกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มฐานของลูกค้าในมือ

2. เพื่อติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขาย ด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั้งหลาย

3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจรตั้งแต่ขบวนการหารายขื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขายและการบริการหลังการขาย อย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21

หัวข้อการสัมมนา

1. อวสานเซลส์แมนเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. วงจรการวางแผนการขายและวิเคราะห์การขายสำหรับพนักงานขาย

3. Workshop Sales Strategy Formulation Analysis

4. ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast  ,  Sales Objective และ Sales Target

5. การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์

6. หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทำอย่างไรต่อไปดี

7. อุปสรรคที่จำกัดความสามารถในการขายของนักขาย

8. การ Synergize สูตรการวิเคราะห์การตลาดและการขาย ยุคใหม่ที่นักขายและการตลาดต้องใช้  กฎ  20:80 + ต่างจากกฏ 10 : 90 จะ Synergize กันอย่างไร

9. นักขายผู้รักษา/ทำลายสถิติ

10. เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity

11. ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย

12. กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย

13. สูตรการสร้าง  Sales Performance

14. การเตรียมตัวของนักขายเฉพาะบุคลิกและข้อมูลเพียงพอแล้วหรือ ??

15. การวิเคราะห์ และ การเรียนรู้พฤติกรรมและภาษากายของลูกค้าก่อนเข้าพบ

16. สูตรการวิเคราะห์ทัศนคติในการขาย

17. Workshop การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละประเภท BtoB และ BtoC

18. Tools ในการวิเคราะห์ลูกค้า Company Profile, Customer Profile, Customer Call Card และ Intelligence Report

19. วิเคราะห์กระบวนการของการขาย ( Selling Process)

-          การค้นหาชื่อลูกค้า  ( Prospecting )

-          การเตรียมข้อมูลของลูกค้าก่อนเข้าพบ ( Pre-Approach )

-          การขอนัดพบลูกค้า ( Approach )

-          การเสนอขายสินค้า / บริการ ( Sales Presentation )

-          การจัดการข้อโต้แย้ง ( Objections )

-          การปิดการขายให้ได้ ( Close Sales )

-          การให้บริการหลังการขาย ( Follow – up )

20. Workshop การวิเคราะห์ และวางแผนเวลาในการเยี่ยมลูกค้า

21. การวิเคราะห์และการให้บริหารหลังการขาย

22. เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ

23. ตัวชี้วัดการขาย เชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative & Qualitative)

24. Workshop การวิเคราะห์ความสามารถทางการขายของพนักงานขาย

 

 

การสัมมนาหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการทำ Workshop และบทบาทสมมติพร้อม VDO ประกอบการสัมมนา


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×