Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 65
เมื่อวาน 522
ทั้งหมด 795,525
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 67
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 1,034,413
19. หลักสูตร กลยุทธ์การทวงหนี้ทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราในระยะยาว

หลักสูตร กลยุทธ์การทวงหนี้ทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกในระยะยาว

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา   ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมการทวงหนี้และการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อชั้นนำ บริษัทสินเชื่อที่เป็น Non-Bank ชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงบริษัทเช่าซื้อหรือLeasing และบริษัททวงหนี้ต่างๆ

ครูฝึกอบรมด้านการขายและเจรจาต่อรอง

ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย,  50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0, 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก ฯลฯ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิควิธีการต่างๆในการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการจัดเก็บหนี้ให้มากขึ้น

2. เพื่อนำทักษะและวิธีการขายที่ดีที่สุด มาประยุกต์ใช้กับการจัดการทวงถามหนี้

3. เพื่อพัฒนาเทคนิคการเจรจาของพนักงานที่จะสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าชำระหนี้ให้กับบริษัทของเราเป็นแห่งแรก

4. เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการของเราและกลับมาใช้บริการกับเราอีกในระยะยาว


หัวข้อการอบรม      

1.      ปัจจัยทำให้การทวงหนี้ล้มเหลว

2.      สัมพันธภาพในการทวงหนี้

3.      ความจริงเกี่ยวกับการบริหารงานยุคใหม่

4.      Workshop ความจริงในการสำรวจเมื่อลูกค้าไม่พอใจในสินค้าหรือบริการ

5.      ความตั้งใจของพนักงานต่อลูกค้า

6.      ธรรมชาติของการขายสินค้าและบริการ

7.      กฎแห่งการบอกต่อ  กฎของอารมณ์

8.      ทฤษฎีการนำตลาด 3 ทางเลือก

9.      พลังปฏิสัมพันธ์

10. กฎ  20:80 และ 90:10

11. ท่านจะเป็นนักทวงหนี้ที่ดีได้อย่างไร

12. ทัศนคติของนักทวงหนี้ที่ดี

13. การเข้าพบลูกหนี้แบบสร้างสรรค์

14. การเข้าถึงลูกหนี้

15. ความแตกต่างระหว่างลูกค้าบุคคลและธุรกิจ

16. เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้ง

17. การปิดการทวงหนี้

18. รูปแบบการทวงหนี้แบบจูงใจ

19. คุณสมบัตินักทวงหนี้ที่ดี

20. การวางแผนติดตามหนี้และปัญหาในการวางแผน

21. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ

22. แผนปฏิบัติการเพื่อการบรรลุเป้า

23. การปรับแผน ทบทวน ชี้แนะ และประเมินผล

24. การพิจารณาเครดิต

25. การเก็บข้อมูลลูกค้า

26. การขอข้อมูลเครดิตธนาคารและหน่วยงาน Credit Agency  

27. มาตรฐานข้อมูลในการรายงานเครดิต

28. วิธีที่พนักงานจะเก็บข้อมูลทางเครดิตที่สำคัญ

29.การสังเกตสัญญาณอันตรายและสาเหตุที่หนี้มีปัญหา

30. การเก็บหนี้ลูกหนี้ที่อิดเอื้อน

31. การวิเคราะห์ลักษณะของลูกหนี้ และวิธีแก้ไข

32. วิธีเร่งรัดหนี้

33. การเตรียมการก่อนการทวงหนี้

34. การใช้จดหมาย  โทรศัพท์ เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์

           และการทวงหนี้ด้วยตนเอง

         35. เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อการทวงหนี้

         36. ลูกเล่นการเจรจาต่อรองเพื่อการทวงหนี้

         37. ข้ออ้างของลูกหนี้และวิธีการจัดการ

         38. กรณีลูกหนี้หลบหนีและลูกหนี้อิทธิพล

         39. เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ 20 ประการ

         40. Workshop การจัดการลูกหนี้ 8 ประเภท

              ต่อรองยาก    พหูสูตร   มนุษยสัมพันธ์ดี  กลัวการตัดสินใจ

              ตอบสนองต่ำ   JSN   ขี้หงุดหงิด    ทัศนคติเป็นบวก

         41. วิธีสืบลูกหนี้หลบหนี

  42. การติดตามหนี้ ภาคสนาม

  43. พรบ. ทวงหนี้  พ.ศ. 2558

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×