Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 34
เมื่อวาน 367
ทั้งหมด 578,992
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 34
เมื่อวาน 387
ทั้งหมด 769,254
52. หลักสูตรการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืนอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Key Customer Winback)

วิทยากร ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

กูรูด้านการขายและการตลาด จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในการบริหารองค์กรธุรกิจ

ชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกกว่า 30 ปี เช่น OSOTSPA, P&G, TOA, PepsiCo, Foremost, Nestle และ Gillette ฯลฯ

ผู้เขียนหนังสือ 50 จุดพลิกสู่ผู้นำยุค 4.0 , 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก,

การเจราจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย ฯลฯ


    คำนำ ในยุคที่ธุรกิจเศรษฐกิจเริ่มส่อแวววิกฤต เป็นช่วงที่ธุรกิจจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาลูกค้าคนสำคัญไว้ตามหลักของ CRM และ Social CRM ดูเหมือนพนักงานขาย หรือผู้บริหารความสัมพันธ์จะให้ความสำคัญแต่เพียงการยึดเหนี่ยวและการหาลูกค้าใหม่แต่กลับไม่สนใจกับลูกค้ารายสำคัญรายเก่าที่ต้องสูญเสียไปอย่างไม่น่าจะสูญเสียทั้งที่ในอดีตต้องลงทุนมหาศาลเพื่อให้ได้ลูกค้ารายนี้มา ท่านเชื่อหรือไม่ว่าบางครั้งการใช้ความพยายามอีกเพียงเล็กน้อยก็สามารถดึงลูกค้าดังกล่าวกลับคืนมาอย่างง่ายดาย เพียงแต่คุณยังไม่ยอมทดลองดูเท่านั้น

    หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างทักษะทางการบริหารลูกค้าที่แตกต่างจากหลักสูตรการขายและบริหารการขายทั่วไป นั่นคือกลยุทธ์การช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืนซึ่งเป็นขบวนการขั้นสูงของการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบ CRM และ Social CRM ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แม้แต่คู่แข่งทางธุรกิจของคุณก็ยังคิดไม่ถึง หลักสูตรนี้นำเสนอโดยผู้ปฏิบัติจริงในการขายและการตลาดที่มีประสบการณ์ในฐานะมืออาชีพทางการบริหารลูกค้า และนำการสัมมนาทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากว่า 30ปีกับองค์การระดับโลกและระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ทราบหลักของการวิเคราะห์ลูกค้าคนสำคัญเชิงกลยุทธ์ Strategic Key Customer

2.. เพื่อทราบถึงโครงสร้างพื้นฐานของการบริหาร CRM และ Social CRM และความสัมพันธ์กับการ
Winback

3. เพื่อสร้างความตระหนักของนักบริหาร/หัวหน้าทีมขายและตลาดในการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน

4. เพื่อทราบหลักการพิจารณาและขั้นตอนของกลยุทธ์ในการ Winback

5. เพื่อเรียนกลยุทธ์ในการสร้าง Loyalty ให้กับลูกค้าและวงจรของ Customer Care

     คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา :- พนักงานขาย, พนักงานการตลาด, ผู้ประสานงานกับลูกค้า, ฝ่ายสนับสนุนการขายและการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการงานบริการลูกค้า, ผู้จัดการงานลูกค้าสัมพันธ์, ผู้จัดการทั่วไป ,กรรมการผู้จัดการ,เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

วิธีการอบรมและสัมมนา การบรรยายและการทำ Workshop


หัวข้อการสัมมนา

1. การบริหารลูกค้าแบบ Customer Pyramid, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CRM และการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน, ทำไมต้องช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน,ทำไมธุรกิจจึงไม่ค่อยสนใจการสูญเสียลูกค้าของตน

2. ต้นทุนของการสูญเสียลูกค้ามากกว่าที่คุณคิด,เราได้อะไรจากการ Winback

สูตร ARWในการช่วงชิงลูกค้ากลับคืน

3. การวิเคราะห์ Big Three Analysis , การวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าทั้ง6 ประเภท,การทำให้ลูกค้าจากไปทั้งที่ท่านไม่ทราบและไม่ตั้งใจ, การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการจากไปของลูกค้า

4. การปฏิบัติการเพื่อช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน,กลยุทธ์การสร้าง Loyaltyให้ธุรกิจของท่าน

5.ผู้บริหารจะมีส่วนในการสร้าง พัฒนาและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ได้อย่างไร,การสร้างมาตรฐานการบริหารงานบริการ, วงจร Customer Care

การสัมมนามุ่งเน้นวิธีการที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนาโดยมีการทำ Workshop และวีดีโอประกอบการสัมมนา


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×