Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 49
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,682
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 52
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,438
3.หลักสูตรการเจรจาต่อรองการขาย (แบบชนะ 3 ฝ่าย)
Principle & Course  Benefit :

                ท่านเคยแปลกใจบ้างไหม การเจรจาต่อรองบางครั้งเจราจากัน 2 ฝ่าย ดูเหมือนเป็นไปได้ดี แต่ทำไม่ถึงจบไม่ลงเสียที ความจริงก็คือ เราไม่รู้ว่ายังมีคู่เจรจาฝ่ายที่ 3 นอกห้องประชุมที่เรามองไม่เห็นคอยบงการ


หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจรจาต่อรองให้มองรอบด้าน พร้อมรับมือกับการเจรจาต่อรองแบบ 3 ฝ่าย อย่างได้ผล ไม่ใช่แค่ Win – Win แต่เป็น Win3

Course outline :   

                                w  หลักและวิธีการขายแบบจูงใจ (Persuasive Selling Model)

                                w  หลักและวิธีการขายแบบ ขายความคิด (Conceptual Selling)

                                w  สูตรการขายแบบ RESPECT

                                w  เทคนิคการขาย เจรจาต่อรองการขายแบบชนะ 3 ฝ่าย (Triple Win Negotiation) 


w  รู้ทัน 13 กลยุทธ์และลูกเล่นของ Aggressive Buyer ที่มักใช้จัดการกับ Sales

                                w  การทดสอบทักษะ Ear Q ของพนักงานขาย

                                w  Workshop – การเจรจาต่อรองการขาย

                                w  Build up style เพื่อเสริมภาพความเป็นผู้นำและน่าเชื่อถือในงานขาย

                                w  การจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาให้อยู่หมัด

                                w  เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าประเภทต่างๆ

-                   กับลูกค้าทางโทรศัพท์ (Tele)

-                   กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว (Face to Face)

-                   กับลูกค้าองค์กรธุรกิจรายใหญ่ (Corporate/Key Account)

-                   กับลูกค้า Traditional Trade

-                   กับลูกค้า Modern Trade

 

รูปแบบ :                บรรยาย / Workshop / กรณีศึกษาในรูปแบบ VDO

 

วิทยากร : อ.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

-                    ผู้ชำนาญการด้านการบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย

-                    กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International (Thailand) Co., Ltd.

-                    อดีตรองผู้อำนวยการขาย บริษัท โอสถสภา  และผู้บริหารงานขาย Foremost/P&G/Pepsi        
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×