Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 437
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,475
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 256
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,368
43. กลยุทธ์การบริหารลูกค้าแบบ Sales Touch Point
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารลูกค้าแบบ Sales Touch Point
      โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา


 • Sales Touch Point ในยุคตลาด 3.0
 • ความสำคัญของ Sensory Marketing กับ Sales Touch Point
 • Sales Touch Point กับ Customer Experience Marketing
 • ความลับในการเข้าหาลูกค้า ลูกค้าเข้าหาได้ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้บริหารระดับสูงจึงต้องทำตัวให้ลูกค้าเข้าหาได้ง่าย
 • The Promotion – Expectation Chain
 • Integration and Total Connection
 • การทำงานเป็นทีม
 • ความผิดพลาด 10 ประการในการพัฒนาทีมงาน
 • หลักการบริการลูกค้าแบบ บูมเบอแรง
 • การแสวงหาความใกล้ชิดกับลูกค้า
 • การเงี่ยหูฟังลูกค้า
 • ท่านมีวิธีป้องกันโรค “กัปตันร้านอาหาร” อย่างไร
 • แบบทดสอง Ear-Q
 • Customer Panel
 • ทำอย่างไร จึงได้รับคำตำหนิมากขึ้น
 • กับดักที่พึงระวังในการบริการ
 • การจัดการกับคำตำหนิซึ่งเป็นสิ่งง่ายมาก
 • การเผชิญหน้ากับลูกค้า
 • การแต่งกายและอารมณ์เพื่อความสำเร็จในการเข้าพบลูกค้า
 • การแสดงออกเพื่อความสำเร็จในการพบลูกค้า
 • วิธีการจำชื่อลูกค้า
 • การสร้างความเพลิดเพลินให้ลูกค้า
 • ลูกค้าภายใน
 • Lip Service ได้ผลดีแค่ไหน
 • Workshop การสร้าง Emotional Value
 • Workshop คนดีชอบแก้ไขคนอย่างไรชอบแก้ตัว
 • Workshop  Love Me Love My Dog
 • Workshop  การให้อิสรภาพกับคนในแนวหน้าในการให้เขาสร้างสรรค์สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับการบริการ
 • Workshop การขอบคุณและขอโทษ
 • Moment of Truth และ Workshop 
 • การแก้ไขเมื่อผู้มาติดต่อติหรือบ่น
 • Workshop การทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเรากำลังฟังอย่างตั้งใจ
 • Customer Service Evolution
 • การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการมุ่งสู่ลูกค้า
 • มาตรฐานการทำงานและให้ข้อมูล
 • วงจร Sales Touch Point ที่มีประสิทธิภาพ
 • CEM Loyalty Ladder
 • 10 แนวทางในการสร้างสัมพันธภาพเชิงประสบการณ์
 • การสร้างสัมพันธภาพผ่าน Brand, CEM, People Touch Point
 • ผลเสียจากการสร้างประสบการณ์แย่ๆเดิมๆให้กับลูกค้า
 • 5 ขั้นตอนในการสร้างและบริหารประสบการณ์ภาคปฏิบัติระหว่างพนักงานกับลูกค้าในการสร้างประสบการณ์ใหม่
 • กลยุทธ์การสร้างลูกค้าที่จงรักภักดี
 • การอบรมและพัฒนาด้านบริการที่เกี่ยวกับ Sales Touch Point

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×