Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 5
เมื่อวาน 201
ทั้งหมด 570,455
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 5
เมื่อวาน 212
ทั้งหมด 759,598
9. หลักสูตร กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรองด้านราคา สำหรับทีมงานขาย
กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรองด้านราคา สำหรับทีมงานขาย (The Art of Pricing & Negotiation) 
โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ในยุคการแข่งขันที่ไร้พรมแดน...
สินค้าจะถูกส่งจากแหล่งที่มีต้นทุนถูกกว่าทั่วโลกเพื่อเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย
และสินค้าไทยก็จะประสบกับปัญหาการแข่งขันด้านราคากับสินค้าทั่วโลก
ราคา...จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้า
ทั้งในแง่ผู้บริโภคและลูกค้าที่เป็นช่องทางจัดจำหน่าย
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม หรือแม้แต่สินค้าบริการ

นักการตลาดและนักขายที่รู้เท่าทันกลยุทธ์การตั้งราคาจึงย่อมได้เปรียบ
และจะสามารถเรียกราคาในจังหวะที่เหมาะสม
แทนที่จะใช้สูตรของการตัดทอนราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งเป็นสิ่งที่คัมภีร์การตั้งราคาได้ห้ามไว้
หลักสูตรนี้จึงเท่ากับเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้บรรดานักการตลาดและนักขาย
ได้เห็นความจริงที่ว่า...
“การเอาชนะด้วยกลยุทธ์ด้านราคา...มิใช่การที่จะต้องลดราคาให้ถูกลงกว่าคู่แข่งขันเสมอไป”
"ราคา" ในความคิดของคนทั่วไปนั้นมักมีความหมายถึงแค่ "ตัวเลข" หรือราคาที่เหมาะสมเพียงราคาเดียว
ส่วนใหญ่กำหนดโดยคำนึงถึงจุดคุ้มทุน ปริมาณที่คาดว่าจะขายได้ และเป้าหมายว่าจะทำกำไรให้ได้เท่าไร
แต่ในความเป็นจริง การกำหนดราคาสินค้าและบริการควรมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนกว่านั้น
ต้องคำนึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาว 

ดังนั้นการตั้งราคาสินค้าจึงควรมีชั้นเชิงมากกว่านั้น เช่น การกำหนดราคาหลายระดับขั้น
การตั้งราคาให้สอดคล้องกับมูลค่า (Value) ของสินค้า 
และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย


หัวข้อการสัมมนา

กลยุทธ์การตั้งราคา 
 • การทำความเข้าใจกับเรื่องของราคา (Understand Pricing)
 • จิตวิทยาของผู้บริโภคและราคา (Consumer  Psychology  and Pricing)
 • วิธีการกำหนดราคา (Setting The Price)
 • การให้ส่วนลดของราคา (Price Discount and Allowances)
 • การตั้งราคาในการส่งเสริมการขาย (Promotional Pricing)
 • การเริ่มเกมส์การตัดราคา (Initiating Price Cuts) และการเริ่มเกมส์การขึ้นราคา (Initiating Price Increase)

กลยุทธ์การแข่งขันทางการขายและการตลาด
 • ทฤษฏีการแข่งขัน (Competitive Strategy )
 • การกำหนดบทบาทในฐานะผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้นิชตลาด
 • กลยุทธ์การตั้งรับทางการตลาด (Defense) กลยุทธ์การบุกทางการตลาด (Attack) กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche)
 • การรักษาสมดุลทางการมุ่งสู่ลูกค้าและมุ่งสู่คู่แข่งขัน

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
 • การเจรจาต่อรองด้านราคา
 • การต่อรองด้านราคาแบบแบ่งเค้ก และแบบขยายเค้ก
 • การต่อรองราคา...ทฤษฏี Bargaining Zone
 • การสร้างแรงจูงใจในเจรจาต่อรองแบบ RC-CLASS
 • การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายด้วยราคา

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×