Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 63
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,696
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 66
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,452
9. หลักสูตร กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรองด้านราคา สำหรับทีมงานขาย
กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรองด้านราคา สำหรับทีมงานขาย (The Art of Pricing & Negotiation) 
โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ในยุคการแข่งขันที่ไร้พรมแดน...
สินค้าจะถูกส่งจากแหล่งที่มีต้นทุนถูกกว่าทั่วโลกเพื่อเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย
และสินค้าไทยก็จะประสบกับปัญหาการแข่งขันด้านราคากับสินค้าทั่วโลก
ราคา...จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้า
ทั้งในแง่ผู้บริโภคและลูกค้าที่เป็นช่องทางจัดจำหน่าย
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม หรือแม้แต่สินค้าบริการ

นักการตลาดและนักขายที่รู้เท่าทันกลยุทธ์การตั้งราคาจึงย่อมได้เปรียบ
และจะสามารถเรียกราคาในจังหวะที่เหมาะสม
แทนที่จะใช้สูตรของการตัดทอนราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งเป็นสิ่งที่คัมภีร์การตั้งราคาได้ห้ามไว้
หลักสูตรนี้จึงเท่ากับเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้บรรดานักการตลาดและนักขาย
ได้เห็นความจริงที่ว่า...
“การเอาชนะด้วยกลยุทธ์ด้านราคา...มิใช่การที่จะต้องลดราคาให้ถูกลงกว่าคู่แข่งขันเสมอไป”
"ราคา" ในความคิดของคนทั่วไปนั้นมักมีความหมายถึงแค่ "ตัวเลข" หรือราคาที่เหมาะสมเพียงราคาเดียว
ส่วนใหญ่กำหนดโดยคำนึงถึงจุดคุ้มทุน ปริมาณที่คาดว่าจะขายได้ และเป้าหมายว่าจะทำกำไรให้ได้เท่าไร
แต่ในความเป็นจริง การกำหนดราคาสินค้าและบริการควรมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนกว่านั้น
ต้องคำนึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาว 

ดังนั้นการตั้งราคาสินค้าจึงควรมีชั้นเชิงมากกว่านั้น เช่น การกำหนดราคาหลายระดับขั้น
การตั้งราคาให้สอดคล้องกับมูลค่า (Value) ของสินค้า 
และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย


หัวข้อการสัมมนา

กลยุทธ์การตั้งราคา 
 • การทำความเข้าใจกับเรื่องของราคา (Understand Pricing)
 • จิตวิทยาของผู้บริโภคและราคา (Consumer  Psychology  and Pricing)
 • วิธีการกำหนดราคา (Setting The Price)
 • การให้ส่วนลดของราคา (Price Discount and Allowances)
 • การตั้งราคาในการส่งเสริมการขาย (Promotional Pricing)
 • การเริ่มเกมส์การตัดราคา (Initiating Price Cuts) และการเริ่มเกมส์การขึ้นราคา (Initiating Price Increase)

กลยุทธ์การแข่งขันทางการขายและการตลาด
 • ทฤษฏีการแข่งขัน (Competitive Strategy )
 • การกำหนดบทบาทในฐานะผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้นิชตลาด
 • กลยุทธ์การตั้งรับทางการตลาด (Defense) กลยุทธ์การบุกทางการตลาด (Attack) กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche)
 • การรักษาสมดุลทางการมุ่งสู่ลูกค้าและมุ่งสู่คู่แข่งขัน

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
 • การเจรจาต่อรองด้านราคา
 • การต่อรองด้านราคาแบบแบ่งเค้ก และแบบขยายเค้ก
 • การต่อรองราคา...ทฤษฏี Bargaining Zone
 • การสร้างแรงจูงใจในเจรจาต่อรองแบบ RC-CLASS
 • การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายด้วยราคา

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×