Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 41
เมื่อวาน 522
ทั้งหมด 795,501
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 42
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 1,034,388
97. หลักสูตร Customer Insight and Customer Pain Point Workshop (เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้า Customer Insight และการค้นหาจุดที่มีปัญหา Customer Pain Point ด้วยการทำ Workshop )

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้บริหาร ด้านการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ

ของประเทศและภูมิภาค AEC

ผู้เขียนหนังสือด้านการขายและการตลาด เช่น 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0,การเจรจาต่อรอง Version 3.0 ได้ผล 100% (การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย), 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC ฯลฯ

หลักการและเหตุผล

ในยุคของ Customer Management การเข้าถึง การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า( Customer Experience ) เส้นทางเดินของพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ( Customer Journey ) การเข้าถึงความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้า  ( Customer Insight ) รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะของลูกค้า ( Customer Pain Point ) ที่ดีย่อมทำให้การขายที่มีอุปสรรคพลิกกลับเป็นการขายที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างไม่ยากเย็น แต่การวางแผนตลาดและการขายโดยไม่คำนึงถึงความต้องการหรือความจ็บปวดที่แท้จริงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเปรียบได้กับการวาดฝันที่จะส่งผลให้พนักงานระดับปฏิบัติการถอดใจและลดความเชื่อมั่นในองค์กรและสินค้ารวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร

 

เทคนิคการค้นหาความต้องการของผู้ร่วมงาน และของลูกค้าจึงเป็นเสมือนเครื่อง Navigator ในการค้นหาเหมืองทองหรือขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จของการบริหารลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่ต้องต่อพ่วงด้วยการทำ Workshop เพื่อค้นหา Pain Point ของลูกค้าอันเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญในการสร้างกลยุทธ์แห่งการบริหารลูกค้าเพื่อการเข้าถึงความสำเร็จในการขายให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำคัญของบริษัท


วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้จึงมุ่งที่จะ 

1. สร้างทัศนคติและทักษะการอ่านลูกค้าให้ออกด้วยเทคนิคของ Customer Insight สำหรับทีมงานการตลาดและการขาย ระดับจัดการและปฏิบัติการ

2. มุ่งฝึกหัดการทำ Workshop เพื่อวิเคราะห์การหา Pain Point ที่แท้จริงอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการวางแผนเพื่อเข้าถึงการขายให้กับลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าเชิงกลยุทธ์

3. สามารถต่อยอดการสร้างกลยุทธ์จากการค้นหา Pain Point ของลูกค้าเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในการยึดเหนี่ยวลูกค้าเก่ารายสำคัญหรือดึงดูดลูกค้าใหม่ที่กำลังจะได้เข้ามา

4. เสริมสร้างทักษะในการเปิดเกมการขายอย่างเป็นขั้นตอนและได้ผลด้วย Workshop และ Role Play เพื่อเป็นการสร้างทักษะจากของจริงที่ปฏิบัติจริงในการทำงานทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้ด้วย Customer Insight และ การกำจัด Customer Pain Point


ผู้ควรเข้าสัมมนา 

พนักงานระดับปฏิบัติการ/ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานการตลาด 

ผู้จัดการฝ่ายบริการ / ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายสนับสนุน

ผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้บริหารการขาย 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / ผู้บริหารงานการตลาด

กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ

เจ้าของธุรกิจ

 

หัวข้อการสัมมนา

1.   ความแตกต่างระหว่าง Customer Experience   Customer Journey  Customer Insight และ Customer Pain Point

2.   Did You Know Your Customer ? คุณรู้จักลูกค้าของคุณหรือยัง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3.   Customer Insight Framework   ขบวนการ Customer Insight ทางการตลาด

4.   Research การวิจัย

5.   Analytics การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

6.   การวางแผนการตลาดและการขาย

7.   Customer Pain Point ทำไมต้องหาจุดเจ็บเพื่อหลีกเลี่ยงจุดจบในสัมพันธภาพกับลูกค้า

8.   ประโยชน์ของการค้นหา Pain Point ให้เจอ

9.   ตัวอย่างของ Pain Point และ  วิธีแก้ไข

10.   Pain Point ด้านการผลิต

11.   Pain Point ด้านการเงิน

12.   Pain Point ด้านคน

13.   Pain Point ด้านคู่แข่งขัน

14.   Workshop การค้นหา Pain Point  5 ขั้นตอนด้วยการระดมสมองและการทำ IDEATION

15.   การเตรียมตัว การหา Pain Point ที่แท้จริง  Idea ใคร Idea มัน  การหา Idea ให้กับที่ประชุม

16.   การจัดอันดับเพื่อสรุป

17.   การสร้างแผนจากขอสรุปที่ได้

18.   ตัวอย่างการสร้าง Transformation Roadmap สู่ การสร้าง CX  ( Customer Experience )

19.   การค้นหาความต้องการของลูกค้าทั้งระดับ Makro และ ระดับ Micro

20.   แนวคิดในการขายยุค ศตวรรษที่ 21

21.  ใครคือลูกค้ารายใหญ่ของคุณทั้งภายในและภายนอก

22.   กฎ 20 : 80 และ 90 : 10

23.   Workshop การ Synergy ระหว่าง 2 ทฤษฎี

24.   การเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ลูกค้าผู้บริโภคต้องการและผลประโยชน์ที่ลูกค้าธุรกิจต้องการ

25.   การปรับใช้  STP สำหรับผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ

26.   การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าระดับ Micro

27.   พฤติกรรมของผู้บริโภค และขั้นตอนการตัดสินใจ

28.   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ

29.   สมองสองด้านกับการตัดสินใจซื้อ

30.   Model – การขายความคิดแบบจูงใจในการทำงานร่วมกันและกับลูกค้า

31.   การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์ และ สิ่งเร้าในการเสนอขายความคิดแบบจูงใจ

32.   ประเภทของผู้ร่วมงาน  ลูกค้าทั้งในและนอกองค์กรที่เราต้องพบในการเจรจาต่อรองและลูกเล่นในการจัดการ

33.   Role Play และ Workshop – การจัดการกับผู้ร่วมงานและลูกค้าชนิดต่างๆที่ต้องพบในการทำงาน

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×