Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 544
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 777,022
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 569
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,785
7.หลักสูตร กลยุทธ์การตั้งราคาและการเจรจาต่อรองด้านราคา เพื่อพิชิตยอดขาย

หลักสูตร กลยุทธ์การตั้งราคาและการเจรจาต่อรองด้านราคา

เพื่อพิชิตยอดขาย

(Competitive Pricing & Negotiation Strategy)

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รองผู้อำนวยการ บริษัทโอสถสภา จำกัด

 

คำนำ 

ในยุคการแข่งขันที่ไร้พรมแดน สินค้าจะถูกส่งจากแหล่งที่มีต้นทุนถูกกว่าทั่วโลกเพื่อเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย และสินค้าไทยก็จะประสบกับปัญหาการแข่งขันด้านราคากับสินค้าทั่วโลก ราคาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าทั้งในแง่ผู้บริโภคและลูกค้าที่เป็นช่องทางจัดจำหน่าย  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม หรือแม้แต่สินค้าบริการ  นักการตลาดที่รู้เท่าทันกลยุทธ์การตั้งราคาจึงย่อมได้เปรียบและจะสามารถเรียกราคาในจังหวะที่เหมาะสม แทนที่จะใช้สูตรของการตัดทอนราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่คัมภีร์การตั้งราคาได้ห้ามไว้ หลักสูตรนี้จึงเท่ากับเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้บรรดานักขายและนักการตลาดได้เห็นความจริงที่ว่า การเอาชนะด้วยกลยุทธ์ด้านราคามิใช่การที่จะต้องลดราคาให้ถูกลงกว่าคู่แข่งขันของท่านเสมอไป

หัวข้อการสัมมนา

1.    การทำความเข้าใจกับเรื่องของราคา Understand Pricing

2.    จิตวิทยาของผู้บริโภคและราคาConsumer  Psychology  and Pricing

3.    วิธีการกำหนดราคา Setting The Price

4.    การให้ส่วนลดของราคา Price Discount and Allowances

5.    การตั้งราคาในการส่งเสริมการขาย Promotional Pricing

6.    การเริ่มเกมส์การตัดราคา Initiating Price Cuts

7.    การเริ่มเกมส์การขึ้นราคา Initiating Price Increase

8.    Responding  to competitors’ Price Changes

9.    ขบวนการการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

10.  การวางกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ตลาดเป็นสำคัญ

11.  การวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์

12.  องค์ประกอบสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ตลาดเป็นสำคัญ

13.  ทักษะทางการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ

14.  ทฤษฏีการแข่งขัน ( Competitive Strategy )

15.  การวิเคราะห์คู่แข่งขัน ( Competitor Analysis )

16.  การกำหนดบทบาทในฐานะผู้นำ  ผู้ท้าชิง  ผู้ตาม และผู้นิชตลาด

17.  กลยุทธ์การตั้งรับทางการตลาด( Defense Strategy )

21.กลยุทธ์การบุกทางการตลาด( Attack Strategy )

22.    กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ( Niche Strategy )

23.    การรักษาสมดุลทางการมุ่งสู่ลูกค้าและมุ่งสู่คู่แข่งขัน

24.    การเจรจาต่อรองด้านราคา

25.    การต่อรองด้านราคาแบบแบ่งเค้ก

26.    การต่อรองด้านราคาแบบขยายเค้ก

27.    การต่อรองราคา ทฤษฏี Bargaining Zone

28.    การสร้างแรงจูงใจในเจรจาต่อรองแบบ RC-CLASS

29.    การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายด้วยราคา

 

หมายเหตุ         

1.   การฝึกอบรมเน้นการทำ Workshop โดยใช้หลัก Participant Center

2.  มีภาพยนต์ประกอบตลอดการสัมมนา

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×