Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 399
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,437
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 217
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,329
59. หลักสูตร หัวข้อการสัมมนาหลักสูตร  เทคนิคการขายแบบ Direct Selling 4.0
  
   โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา  

     หลักการและเหตุผล : 

             ในยุคการตลาดและการขายแบบ Digital การขายตรงของบริษัทเล็กมีโอกาสในการเติบโตเทียบเท่าบริษัทใหญ่ ด้วยอนุภาพของการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัด ทำให้บริษัทขายตรงและธุรกิจ SME เกิดขึ้นอย่างมากมาย เพราะเครื่องมือในการทำการตลาดมีให้เลือกมากมายในยุคการตลาดที่ได้รับอิทธิพลของ Social Media หลากรูปแบบ 

     

     วัตถุประสงค์ : 

เพื่อให้นักขาย นักการตลาดและผู้ประกอบการได้รู้จักเครื่องมือในการทำการตลาดแบบขายตรง 

เพื่อให้นักขาย นักการตลาดและผู้ประกอบการได้สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการขายตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนได้อย่างสูงสุด 

เพื่อให้นักขาย นักการตลาดและผู้ประกอบการได้รู้จักเทคนิคและลูกเล่นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการขายตรง 

เพื่อให้นักขาย นักการตลาดและผู้ประกอบการได้เสริมสร้างทักษะในขบวนการพัฒนาและควบคุมประเมินผลทีมขายงานขายตรงของตนมีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลุ่มเป้าหมาย  :  นักขาย นักการตลาด หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย กรรมการผู้จัดการ และเจ้าของธุรกิจ 

 

หัวข้อการสัมมนา 

 

      1. Workshop วิเคราะห์ IMC ทางการตลาด 

      2. Workshop Direct Marketing Mix 

      3. ความได้เปรียบของระบบ Single Level, Multi Level, Binary, Stair & Steps 

      4. การขายตรงในยุค 1.0  2.0   3.0   และ    4.0 

      5. การสร้าง Word of Mouth ในการขายตรง 

      6. Recruit คือ คำตอบในธุรกิจขายตรง  

      7. เคล็ดลับ 13 ประการในการแสวงหา รีครูทและคัดกรองทีมงาน 

      8. ทฤษฎี AIDAS  

      9. Workshop การ Recruit ทีมงานขายตรงด้วยวิธี AIDAS 

      10. Workshop การยึดเหนี่ยวเสือ การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าว และการควบคุมคนมีฝีมือสูง 

      11. การเลือกคนมีทัศนคติที่ดีมาร่วมทีมงาน 

      12. การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่ 

      13. Workshop การขายและขบวนการกิจกรรมทางการตลาด 

      14. Workshop การขายเชิงกลยุทธ์ 

      15. สไตล์การขายแบบต่างๆ 

      16. อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย 

      17. การค้นหาความต้องการของลูกค้า 

      18. ขั้นตอนการขายแบบครบเครื่อง 

      19. เทคนิคการหาลูกค้าใหม่  

      20. การจัดการปิรามิดลูกค้า 

      21. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย 

      22. สูตรการสร้าง ผลงานการขายให้ปรากฏ ( Sales Performance ) 

      23. การพัฒนาทัศนคติในงานขาย 

      24. สูตรการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง 

      25. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์แบบ B to C และ แบบ B to B  

      26. การบริหารเวลาในขบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 

      27. การจัดการข้อโต้แย้งอย่างได้ผล 

      28. การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง 

      29. Diagram การขายแบบจูงใจ 

      30. องค์ประกอบการขายเชิงปรึกษา ( Consultative Selling ) 

หลักสูตร นี้ดำเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยมีการทำ Workshop และ การ VDO ประกอบการสัมมนา 6 ชั่วโมง 

 
นำสัมมนาโดย  

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

ประสบการณ์ การบริหารทีมขายตรง  

  ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท ทัพเพอร์แวร์ ประเทศไทย จำกัด 

  กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

  รองผู้อำนวยการการขาย บริษัทโอสถสภา จำกัด 

      ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด 

      ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัทโฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย 

      ผู้จัดการภาคบริษัท พีแอนด์จี จำกัด ( P&G - Proctor & Gamble ) 

 

วิทยากร ฝึกอบรมและอาจารย์พิเศษด้านงานขายและการตลาด 

-สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

-สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

-สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น 

-หลักสูตร ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ  

                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                         มหาวิทยาลัย มหิดล 

                         มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

                         มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย 

                          ฯลฯ 

 
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×