Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 65
เมื่อวาน 195
ทั้งหมด 587,780
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 67
เมื่อวาน 221
ทั้งหมด 779,562
3.หลักสูตร Strategic Management and Workshop

หลักสูตร  Strategic Management and Workshop

หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์และการทำเวิร์คช็อป


ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวิเคราะห์ วิสัยทัศน์  พันธะกิจ  เพื่อทำการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อฝึกฝนการตั้งเป้าหมาย และ สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักการบริหารธุรกิจ และสามารถนำเป้าประสงค์และตัวชี้วัดไปใช้ในการทำงานให้บรรลุความต้องการขององค์กรในระยะสั้นและยาวได้อย่างเป็นมืออาชีพ ขณะเดียวกันก็สามารถประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลในการปฏิบัติงานในเชิงบวกร่วมกันทุกฝ่าย

หัวข้อการอบรมและ Workshop

1. กลยุทธ์ขององค์กร

2. ลักษณะของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

3. การเปลี่ยนแปลงองค์กร

4. การออกแบบกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ตลาด ( Market Driven Strategy )

5. การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งทางการธุรกิจ

6. การนำเอาแผนการตลาดที่มุ่งสู่ตลาดไปปฏิบัติ

7. การเปลี่ยนจากการมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์เป็นการมุ่งสู่ตลาด

8. ทักษะการตลาดแบบเก่า และแบบใหม่ที่ตลาดต้องการ

9. “ เรารักลูกค้าไม่เท่ากัน

10. ทฤษฎีการอยู่รอดทางการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5

11. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน

12. การเป็นผู้นำตลาด  ผู้ท้าทาย ผู้ตาม ควรทำตัวอย่างไร

13. กลยุทธ์การตั้งรับ และการบุก เหล้าเก่าที่เปลี่ยนขวดใหม่

14. การจับตลาด Nichmanship

15. การเอาชนะด้วยข้อมูล/ข่าวสาร

16. CRM สู่ TRM

17. Winback Customer

18. One to One Marketing สำคัญอย่างไรในอนาคต

19. Database Marketing

20. Customer Life Value Concept

21. การตลาด Internet

22. กติกาสำหรับการตลาดยุคเศรษฐกิจใหม่ ( New Economy )

23. นวัตกรรม ( Innovation )

24. WOM ( Word of Mouth Marketing ) การตลาดแบบปากต่อปาก

25. การตลาด 3.0

26. การตลาด Social Media

27. TOWS Analysis กับ SWOT Analysis

28. Brain Storming and Workshop

29. Five Force Model Analysis

30. Synergizing the strategies and Workshop

31. Strategy Planning and Workshop

32. Project Illustration and Workshop

33. Project Control and Evaluation and Workshop

34. Questions  & Answers

 

การสัมมนาและ Workshop จะใช้เวลา 9 ชั่วโมงโดยมี VDO ประกอบการสัมมนาและเน้นการปฏิบัติการ         ( Workshop ) ซึ่งจะได้รับ Facilitation จากวิทยากรตลอดเวลาของการสัมมนาซึ่งเน้นหลัก TWCC ( Training, Workshop, Coaching and Consulting  ) 

นำการสัมมนาโดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ปฏิบัติจริงและวิทยากร/อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขาย  ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการบริหารการตลาด  การขาย และบริหารทีมขาย


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×