Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 526
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 777,004
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 551
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,767
66. หลักสูตร การขับเคลื่อนองค์กรในยุค 5.0 ด้วย OKR

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา


กูรูด้านการขาย การตลาด และการบริหารผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขายและการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก เช่น บริษัท โอสถสภา จำกัดมหาชน บริษัททีโอเอ จำกัด มหาชน  บริษัท พีแอนด์จี ประเทศไทย บริษัท Foremost  บริษัท PepsiCo  บริษัท Gillette ฯลฯ

ผู้แต่งหนังสือ : 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0, 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ  ฉบับ CEO ระดับโลก และ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย ฯลฯ


หลักการและเหตุผล

ในยุค 5.0  ซึ่งการ Disruption ได้มาพร้อมกับ สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ตามมาหลังการระบาดของโรคโควิด-19 การมีทีมงานที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  แต่เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้จึงเป็นเรื่องการสร้างและอบรมความสามารถในการบริหารด้านวัตถุประสงค์  เป้าหมายและการไปให้ถึงเป้าขององค์กรซึ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้

หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้างความเข้าใจให้แก่ทีมงานเพื่อสามารถเข้าใจและส่งต่อวัตถุประสงค์ที่ท้าทายจากผู้นำระดับสูงลงสู่ระดับผู้บริหารระดับกลาง ระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติการจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน OKR ต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ

2. เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น การนำ OKR ไปใช้ในเชิงปฏิบัติในองค์กร

3. เพื่อส่งเสริมการนำ OKR ไปใช้อย่างได้ผลผ่านขบวนการ Coaching & Leadership เพื่อความสำเร็จของการนำ OKR ไปใช้อย่างยั่งยืน


หัวข้อการสัมมนา:

1. Google กับ OKR

2. OKR ดีอย่างไร

3. จุดเด่นของ OKR

4. ประวัติของ OKR 

5. ความเกี่ยวพันของ MBO  SMART GOAL  KPI  และ OKR

6. Concept ของ OKRs  KPI  และ MBO

7. หลักการสำคัญที่ทำให้ OKR  ต่างจาก KPI หรือ MBO

8. OKR แล BSC

9. KPI และ OKR

10. Objective และ Key Result ต่างกันอย่างไร

11, การตั้ง Goal ของ OKR

12. ความสอดคล้องหัวใจของ OKR

13. จะตั้ง Objective  อย่างไร

14. ลักษณะของ OKR Objective

15. วิธีการตั้ง Key Results

16. ลักษณะของ Key Results

17. ตัวอย่างของ Key Results

18. Tips on OKR

19. วิธีปรับใช้ OKR กับ องค์กรของท่านร

20. Mindset กับการตั้ง OKR

21. การตั้ง Objective 

22. อย่ากลัวที่จะตั้ง Objective

23. ยึดความจริงเป็นหลัก

24. เงื่อนไขเวลา

25. การประเมินผล

26. การให้คะแนน ( Scoring ) สำหรับ OKR

27. หลักการในการประเมิน OKR

28. OKR Sharing

29. บัญญัติ 10 ประการในการทำ  OKR

30. สรุปเรื่อง OKR

31. ทำไม่ OKR จึงล้มเหลว

32. เรื่องสำคัญในการทำ OKR ที่ต้องตระหนัก

33. การเอา OKR ไปใช้ในองค์กร

34. Workshop การนำ OKR  ไปใช้จริง

35. การดำเนินการ Coaching and Leadership

36. Workshop การ Coaching and Leadership


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×