Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 425
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,463
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 244
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,356
90. หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพสำหรับ Collection Team ในการทวงหนี้
โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ครูฝึกอบรมด้านการขายและเจรจาต่อรอง
ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย,  50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0 ,   50 เคล็ดลับ CEO 

ระดับโลก ฯลฯ

หลักการและเหตุผล
การประคองให้ธุรกิจของท่านให้อยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ นอกจากท่านจะต้องสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดไปได้ด้วยสูตร

การเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายแทบทุกประเภทบัญชี   พร้อมทั้งการเข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ของท่านเพื่อดำรงความมี Loyalty กับ

ท่านไม่ให้สั่นคลอนแล้ว  อีกหนึ่งทักษะที่แทรกอยู่ในความสามารถข้างต้นแทบทุกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารและติดต่อกับ

ลูกค้าและ Supplier รวมถึง Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆในธุรกิจของท่าน นั่นคือความสามารถในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

หนึ่งในวิชาที่หลักสูตรการสร้างผู้บริหารยุคใหม่ตระหนักว่าจำเป็นในอันดับต้นๆสำหรับนักบริหารธุรกิจของไทยที่จะสามารถสร้าง

ศักยภาพให้เท่าเทียมนักธุรกิจระดับโลก และเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาให้ท่านและธุรกิจของท่านสามารถอยู่รอดในสภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจที่กำลังเผชิญไปได้เช่นการเจรจาต่อรองเพื่อการทวงหนี้ทางธุรกิจ ฯลฯวัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่แบบ Triple Win หรือ
 Win Win Win ซึ่งเป็นพัฒนาการการเจรจาต่อรองต่อจากแบบ Win Win ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วในหมู่นักเจรจาต่อรอง
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้กลอุบายของลูกค้าซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันที่ต้องศึกษาและเท่าทันกัน
3.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาฝึกทักษะการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ ในการเจรจาต่อรองในการทวงหนี้ทางธุรกิจ
4.ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้หลักสูตรการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจนถึงขั้นสูงซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้ง่ายในสถาบันทั่วไป

หัวข้อการสัมมนา :
1.อย่าแค่สื่อสารแต่ต้องสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมาย
2.การวิเคราะห์อำนาจในการเจรจาต่อรอง
3.Workshop การวิเคราะห์อำนาจแห่งการเจรจาต่อรอง
4.การตัดสินใจด้วยอารมณ์ VS ด้วยเหตุผล
5.Workshop การเจรจาต่อรองแบบ  Emotional Decoy
6.สูตร  RCCLASS การสร้างอิทธิพลและแรงจูงใจ 
7.สูตร 13  อำนาจแห่งการเจรจาต่อรอง
8.สูตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน TRUST FACTOR
9.  4 P ในการเจรจาต่อรอง
10. 24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจคู่เจรจาของท่าน
11.  ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple Win
12.  Workshop ข้อสมมติฐานและข้อเท็จจริงในการเจรจาต่อรอง
13.  การเตรียมตัวให้พร้อม
14.  การสำรวจความต้องการ
15.  การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหว
16. การพิจารณาข้อเสนอ
17. การแลกเปลี่ยนข้อตกลง
18. ขอบเขตของการต่อรอง
19. การปิดการเจรจา
20. การผูกปมให้กระชับ
21. Format การเจรจาการขายแบบจูงใจ
22. การจัดการลูกค้าที่โกรธ
23. การบริหารลูกค้าสูตร Customer Care
24. ขั้นตอนการเก็บหนี้
25. การสังเกตสัญญาณอันตราย
26. การโทรศัพท์ทวงหนี้
27. การใช้จดหมายทวงหนี้
28. การไปทวงหนี้ด้วยตนเอง
29. กลยุทธ์การบังคับให้ลูกค้าชำระตามกำหนด
30. การประนีประนอมหนี้

การสัมมนาใช้เวลา  1 วัน  (  9.00-16.00 )
โดยเน้น การผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนา พร้อมทั้งมีการทำ Workshop  และ VDO ประกอบการฝึกหัดและการสัมมนา
วิทยากร   ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
             กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
             รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
             ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศบริษัท โฟร์โมสฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัดมหาชน
             ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท ทีโอเอ จำกัด               
             ผู้จัดการภาค บริษัท พี แอนด์ จี ( พร๊อตเตอร์ แอนด์ แกมเบิล )
             ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  ในการจัดซื้อและการขาย
             วิทยากร   สมาคมการจัดซื้อแห่งประเทศไทย
             สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
             สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
             สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
             หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
             ผู้บรรยายวิชาการขาย การตลาดและการบริหารธุรกิจหลักสูตรปริญญาโท MBAและปริญญาเอก ให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐ

และเอกชน       
       
การสัมมนาหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการทำ Workshop และบทบาทสมมติพร้อม 

VDO 


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×