Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 79
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,712
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 82
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,468
37. หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าราคาแพงหรือสินค้าฟุ่มเฟือย

หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าราคาแพงหรือสินค้าฟุ่มเฟือย

( Luxury or Premium Brand Selling Strategy )


 โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงของซัพพลายเออร์หรือผู้นำเข้าสินค้าประเภท Luxury or Premium Brand เช่น รถยนต์ราคาแพง, คอนโดกลางเมือง, บ้านเดียวในเมือง, นาฬิกาสวิสราคาสูง, เพชรและเครื่องประดับ ราคาแพง รวมถึงเครื่องสำอางและของใช้สุภาพสตรีเช่นกระเป๋า, รองเท้า ที่มีราคาแพง แนวโน้มของความต้องการ ในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงทั้งในแง่การซื้อผ่านช่องทางการจำหน่ายหน้าร้าน และแบบโมเดิร์นเทรดตาม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการซื้อหาสินค้าดังกล่าวซึ่งมีลักษณะของความเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย มากขึ้นทุกที หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเป็นนักขาย และบริการมืออาชีพ เพื่อความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคระดับ A+ , A และ B+

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านการตลาดและบริการสินค้า Luxury or Premium Brand

                เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการทำ Workshop ในการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคระดับ High Social

                เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานขายและบริการลูกค้าระดับ VIP

                ฝึกทักษะการเจรจาต่อรองแบบต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการขายสินค้าราคาแพง

                เรียนรู้กลยุทธ์การมัดใจและรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ เช่นการควบคุมอารมณ์

                เรียนรู้เทคนิคการจัดการกับข้อโต้แย้ง

                เรียนรู้เทคนิคการปิดการขาย

                เรียนรู้เทคนิคการสร้างการขายต่อเนื่องและการสร้าง Positive Word of Mouth Impact

 

เนื้อหา

                การตลาดของการขายสินค้าและบริการในร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ Luxury and Premium Brand

                พฤติกรรมการบริโภคสินค้ากลุ่ม Luxury Brand

                จิตวิทยาการขายกับลูกค้ากลุ่ม VIP

                Workshop การตัดสินใจของผู้ซื้อและการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อระดับ High Social

                Workshop ความจริงเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ

                ธรรมชาติของลูกค้า และพฤติกรรมที่พนักงานขายควรทราบ

                การเสริมสร้างทัศนคติต่องานขาย

                การเจรจาต่อรองแบบ ตัวต่อตัว

                การเจรจาต่อรองแบบ OH YES , OH NO และ SHOW ME

                กฎของอารมณ์และวิธีระงับอารมณ์เมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้า

                สุดยอดนิสัยอันตรายที่จะทำลายการเสนอขายของท่านต่อลูกค้า

                กลยุทธ์มัดใจลูกค้า

                การสร้าง Positive Word of Mouth Impact

                การสร้างความรู้สึกปิ๊งให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ( MOMENT OF TRUTH )

                การแก้ไขเมื่อผู้ซื้อสินค้า ติบ่น หรือต่อว่า

                การสร้างความคาดหวังและตอบสนองของลูกค้า

                การจัดการข้อโต้แย้ง

                การปิดการขาย

                กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×