Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 8
เมื่อวาน 941
ทั้งหมด 464,048
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 8
เมื่อวาน 215
ทั้งหมด 626,304
1.หลักสูตร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ขั้นสูง ( Advanced Business Negotiation)

       หัวข้อการสัมมนา

             -  ทำไมการเจรจาต่อรองจึงเป็นความชำนาญด้านการบริหารที่สำคัญยิ่ง
             -  กับดักของการเจรจาต่อรอง
             -  Workshop การพิสูจน์ความเชื่อด้าน การเจรจาต่อรอง
             -  เทคนิคการจำชื่อผู้อื่นและเรียกชื่อให้ถูกต้อง
             -  Workshop รูปแบบการขายแบบจูงใจ
             -  อะไรคือการเจรจาต่อรองแบบไม่ใช้คำพูด
             -  พฤติกรรมที่ไม่ใช้คำพูดใน การเจรจาต่อรอง
             -  Workshop การจับเท็จคู่เจรจา
             -  ข้อควรพิจารณาในการเจรจาต่อรองแบบแบ่งเค็ก
             -  จากการแบ่งเค็กสู่การขยายเค็กให้โตขึ้น
             -  ความเข้าใจผิดเรื่องการชนะทั้งสองฝ่าย
             -  การเจรจาแบบเพิ่มขนาดของเค็ก
             -  Model การตัดสินใจในการเจรจาแบบบูรณาการ
             -  การสร้างความไว้วางใจ
             -  เกมส์ หาหมาตัวโปรดของเพื่อนในหัวใจของคุณ 
             -  เทคนิคการจำชื่อผู้อื่นและเรียกชื่อให้ถูกต้อง
             -  แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ ( ซ่อมแซมความเชื่อมั่น )
             -  ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์
             -  การวิเคราะห์สัมพันธภาพใน การเจรจาต่อรอง
             -  การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
             -  กลยุทธ์และลูกเล่นในการสร้างแรงโน้มน้าวใจ
             -  Workshop หลักการพิจารณาความเสี่ยง The Framing Effect
             -  จรรยาบรรณในการเจรจาต่อรอง
             -  การหลีกเลี่ยงวงจร Escalation of Commitment
             -  Place  Time Model Negotiation
             -  ผลกระทบของเทคโนโลยี่ต่อการเจรจาต่อรอง
             -  ความท้าทายและเคล็ดลับในการเจรจาต่อรองต่างวัฒนธรรม
             -  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเจรจาต่างวัฒนธรรม
             -  รูปแบบการเจรจาต่อรองของต่างชาติที่พบ
             -  Workshop และ Role Play  การเจรจาต่อรอง 101 วิธี  วิธีรับมือและการโต้ตอบ

การสัมมนาใช้เวลา  1 วัน  (  6 ชั่วโมง )
โดยเน้น การผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนา พร้อมทั้งมีการทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนา

วิทยากร  ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
             รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
             ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  ในการจัดซื้อและการขาย
             วิทยากร   สมาคมการจัดซื้อแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
                          สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
                          สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
                          หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
             ผู้บรรยายวิชาการขาย การตลาดและการบริหารธุรกิจหลักสูตรปริญญาโท MBA ให้กับ
             ภาครัฐและเอกชน

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×