Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 401
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,439
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 219
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,331
1.หลักสูตร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ขั้นสูง ( Advanced Business Negotiation)

       หัวข้อการสัมมนา

             -  ทำไมการเจรจาต่อรองจึงเป็นความชำนาญด้านการบริหารที่สำคัญยิ่ง
             -  กับดักของการเจรจาต่อรอง
             -  Workshop การพิสูจน์ความเชื่อด้าน การเจรจาต่อรอง
             -  เทคนิคการจำชื่อผู้อื่นและเรียกชื่อให้ถูกต้อง
             -  Workshop รูปแบบการขายแบบจูงใจ
             -  อะไรคือการเจรจาต่อรองแบบไม่ใช้คำพูด
             -  พฤติกรรมที่ไม่ใช้คำพูดใน การเจรจาต่อรอง
             -  Workshop การจับเท็จคู่เจรจา
             -  ข้อควรพิจารณาในการเจรจาต่อรองแบบแบ่งเค็ก
             -  จากการแบ่งเค็กสู่การขยายเค็กให้โตขึ้น
             -  ความเข้าใจผิดเรื่องการชนะทั้งสองฝ่าย
             -  การเจรจาแบบเพิ่มขนาดของเค็ก
             -  Model การตัดสินใจในการเจรจาแบบบูรณาการ
             -  การสร้างความไว้วางใจ
             -  เกมส์ หาหมาตัวโปรดของเพื่อนในหัวใจของคุณ 
             -  เทคนิคการจำชื่อผู้อื่นและเรียกชื่อให้ถูกต้อง
             -  แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ ( ซ่อมแซมความเชื่อมั่น )
             -  ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์
             -  การวิเคราะห์สัมพันธภาพใน การเจรจาต่อรอง
             -  การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
             -  กลยุทธ์และลูกเล่นในการสร้างแรงโน้มน้าวใจ
             -  Workshop หลักการพิจารณาความเสี่ยง The Framing Effect
             -  จรรยาบรรณในการเจรจาต่อรอง
             -  การหลีกเลี่ยงวงจร Escalation of Commitment
             -  Place  Time Model Negotiation
             -  ผลกระทบของเทคโนโลยี่ต่อการเจรจาต่อรอง
             -  ความท้าทายและเคล็ดลับในการเจรจาต่อรองต่างวัฒนธรรม
             -  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเจรจาต่างวัฒนธรรม
             -  รูปแบบการเจรจาต่อรองของต่างชาติที่พบ
             -  Workshop และ Role Play  การเจรจาต่อรอง 101 วิธี  วิธีรับมือและการโต้ตอบ

การสัมมนาใช้เวลา  1 วัน  (  6 ชั่วโมง )
โดยเน้น การผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนา พร้อมทั้งมีการทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนา

วิทยากร  ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
             รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
             ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  ในการจัดซื้อและการขาย
             วิทยากร   สมาคมการจัดซื้อแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
                          สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
                          สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
                          หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
             ผู้บรรยายวิชาการขาย การตลาดและการบริหารธุรกิจหลักสูตรปริญญาโท MBA ให้กับ
             ภาครัฐและเอกชน

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×