Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 40
เมื่อวาน 195
ทั้งหมด 587,755
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 41
เมื่อวาน 221
ทั้งหมด 779,536
25.หลักสูตร การบริหารทีมขายที่มีประสิทธิผลสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวส์เซอร์หรือผู้จัดการขายมือใหม่หัดขับ

การบริหารทีมขายที่มีประสิทธิผลสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวส์เซอร์หรือผู้จัดการขายมือใหม่หัดขับ

Effective Sales Force Management for New Sales Supervisor / Manager

หัวข้อการฝึกอบรม :

1.       การก้าวสู้การเป็นหัวหน้าพนักงานขายมืออาชีพ

2.       ความแตกต่างระหว่างนักขายที่เก่งกับหัวหน้าพนักงานขายที่เก่ง

3.       การ  Reengineering องค์กรขายในอนาคต

4.       การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน

5.       การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท

6.       การยึดเหนี่ยวเสือ

7.       พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจ

8.       ขบวนการทำงานของจิตในการสร้างความคิดเชิงบวกและลบ

9.       ลักษณะการเป็นผู้นำทีมการขายเชิงบวก

10.    การสร้าง AQ และ EQ ของทีมขายของท่าน

11.    การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส

12.    การควบคุมการประชุมการขาย

13.    วงจรการฝึกตัวต่อตัว

14.    หลักของการเป็นผู้นำในงานขาย

15.    360 Degree Leadership

16.    EQ ของนักขายและผู้บริหารการขาย

17.    วงจร ของการ Designing and Managing the Sales Force

18.    Motivation of Maslow and Herzbert  styles

19.    ทฤษฎีการเป็นผู้นำตลาด 3 แบบของบริษัทของท่าน

20.    การสร้างความเป็นผู้นำต่อลูกค้าของท่านในฐานะที่ปรึกษา

21.    สูตรต้องห้ามของผู้จัดการขาย

22.    การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

23.    การตั้งมาตรฐานและการวัดผลงานทีมขายของท่าน

24.    การวางแผนการขายประจำวัน

25.    การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย

26.    การควบคุมกิจกรรมของทีมงานขาย

27.    การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ


นำการสัมมนาโดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ปฏิบัติจริงและวิทยากรซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการบริหารการขายและวงการการอบรมผู้บริหารและทีมงาน

 ประสบการณ์การทำงาน 


กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั้นแนล  (ประเทศไทย) จำกัด
รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป๊ปซี่โคล่า เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด ( พีแอนด์จี )
ผู้จัดทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน
 วิทยากรการฝึกอบรม 


สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
 วิทยากรและอาจารย์พิเศษ

หลักสูตรปริญญาโททางการบริหาร ( MBA ) ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×