Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 46
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,679
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 48
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,434
25.หลักสูตร การบริหารทีมขายที่มีประสิทธิผลสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวส์เซอร์หรือผู้จัดการขายมือใหม่หัดขับ

การบริหารทีมขายที่มีประสิทธิผลสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวส์เซอร์หรือผู้จัดการขายมือใหม่หัดขับ

Effective Sales Force Management for New Sales Supervisor / Manager

หัวข้อการฝึกอบรม :

1.       การก้าวสู้การเป็นหัวหน้าพนักงานขายมืออาชีพ

2.       ความแตกต่างระหว่างนักขายที่เก่งกับหัวหน้าพนักงานขายที่เก่ง

3.       การ  Reengineering องค์กรขายในอนาคต

4.       การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน

5.       การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท

6.       การยึดเหนี่ยวเสือ

7.       พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจ

8.       ขบวนการทำงานของจิตในการสร้างความคิดเชิงบวกและลบ

9.       ลักษณะการเป็นผู้นำทีมการขายเชิงบวก

10.    การสร้าง AQ และ EQ ของทีมขายของท่าน

11.    การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส

12.    การควบคุมการประชุมการขาย

13.    วงจรการฝึกตัวต่อตัว

14.    หลักของการเป็นผู้นำในงานขาย

15.    360 Degree Leadership

16.    EQ ของนักขายและผู้บริหารการขาย

17.    วงจร ของการ Designing and Managing the Sales Force

18.    Motivation of Maslow and Herzbert  styles

19.    ทฤษฎีการเป็นผู้นำตลาด 3 แบบของบริษัทของท่าน

20.    การสร้างความเป็นผู้นำต่อลูกค้าของท่านในฐานะที่ปรึกษา

21.    สูตรต้องห้ามของผู้จัดการขาย

22.    การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

23.    การตั้งมาตรฐานและการวัดผลงานทีมขายของท่าน

24.    การวางแผนการขายประจำวัน

25.    การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย

26.    การควบคุมกิจกรรมของทีมงานขาย

27.    การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ


นำการสัมมนาโดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ปฏิบัติจริงและวิทยากรซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการบริหารการขายและวงการการอบรมผู้บริหารและทีมงาน

 ประสบการณ์การทำงาน 


กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั้นแนล  (ประเทศไทย) จำกัด
รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป๊ปซี่โคล่า เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด ( พีแอนด์จี )
ผู้จัดทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน
 วิทยากรการฝึกอบรม 


สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
 วิทยากรและอาจารย์พิเศษ

หลักสูตรปริญญาโททางการบริหาร ( MBA ) ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×