Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 35
เมื่อวาน 367
ทั้งหมด 578,993
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 36
เมื่อวาน 387
ทั้งหมด 769,256
8.การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพภาคปฏิบัติ

หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพภาคปฏิบัติ


                  เป็นที่ทราบดีในหมู่นักขายมืออาชีพว่า ขบวนการขายในยุคใหม่ ( New School Sales )จะแตกต่างกันอย่างมากกับวิธีการขายแบบยุคเก่า( Old School Sales) สิ่งหนึ่งที่ทำให้การขายยุคใหม่ ต่างจากการขายยุคเก่า ก็คือการขายยุคใหม่จะเน้นการฝึกปฏิบัติในการจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขาย กับลูกค้ามากกว่าวิธีการขายแบบยัดเยียดสินค้าให้ลูกค้าอันอาจจะก่อให้เกิด ปัญหาตามมาอย่างมากมาย หรือขายแบบตามใจลูกค้าในลักษณะคนจดออร์เดอร์ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของนักขายมือ อาชีพในยุคที่ต้องผจญกับความแปรผันอย่างมากทางเศรษฐกิจ
           หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ นำการสัมมนาโดย นักขายและบริหารการขายมืออาชีพที่คร่ำวอดอยู่ในวงการในภาคปฏิบัติและการฝึก อบรมนักขายมืออาชีพมานานกว่า 20 ปี
         วิทยากร :   ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
                        รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
                        อดีต ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บมจ โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์
                        ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท ทีโอเอ
                        ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล ( พีแอนด์จี )
         วัตถุประสงค์
         ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้จุดเด่นและจุดด้อยของการขายแบบเก่าและแบบใหม่ ซึ่งทั้งสองอย่างสามารถนำมาประยุกต์กับการขายในยุคที่ต้องมีการแข่งขันกัน อย่างมากในสภาพเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน และที่สำคัญจะสามารถเข้าถึงหัวใจของการขายยุคใหม่ในการจัดการกับข้อโต้แย้ง และปิดการขายอย่างมืออาชีพภาคปฏิบัติด้วยตนเองทุกคน
           คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
          พนักงานขายใหม่และที่มีประสบการณ์แล้ว
          หัวหน้าพนักงานขาย  ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
          ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม กรรมการผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ และ ผู้สนใจทั่วไป
          หัวข้อการอบรมและสัมมนา
          0900 -  1630   -  การวิเคราะห์การขายแบบเก่า ( Old School Sales ) และ การขายแบบใหม่ ( New School Sales )
           -  กลยุทธ์การนำตลาด
           -  การวิเคราะห์เส้นทางเดินกิจกรรมทางการตลาด
           -  วิสัยทัศน์ใหม่ในการขาย
           -  การขายเชิงกลยุทธ์
           -  พลังการขาย
           -  สไตล์การขาย
           -  การแนะนำสินค้าแบบมีผลในทางสร้างสรรค์
           -  การจัดการข้อโต้แย้ง 
           -  เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งแบบต่างๆ
           -  เทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
           -  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพ ภาคปฏิบัติ 
           -  เงื่อนไขทางจิตในการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
           -  Diagram การขายแบบจูงใจ
           -  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดการข้อโต้แย้งในสภาวะต่างๆ เช่น
                 ผมไม่ต้องการพบคุณ
                 ผมอยากขอคิดดูก่อน
                 ราคาของคุณแพงเกิน
                 ผมยังไม่อยากเปลี่ยนจากเจ้าเดิมที่ใช้อยู่ ฯลฯ
หลักสูตรนี้เน้นภาคปฏิบัติการเป็นสำคัญโดยมี การทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนา
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×