Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 45
เมื่อวาน 522
ทั้งหมด 795,505
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 46
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 1,034,392
18. หลักสูตร Negotiation and Convincing Skill Thailand 4.0 หลักสูตร 2 วัน

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
Trainer และ Coach ด้านการขายและเจรจาต่อรองประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงกว่า 30 ปี
ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย
50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0
50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ CEO ระดับโลก

หลักการและเหตุผล
การประคองให้ธุรกิจของท่านให้อยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ นอกจากท่านจะต้องสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดไปได้ด้วยสูตรการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายแทบทุกประเภทบัญชี   พร้อมทั้งการเข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ของท่านเพื่อดำรงความมี Loyalty กับท่านไม่ให้สั่นคลอนแล้ว  อีกหนึ่งทักษะที่แทรกอยู่ในความสามารถข้างต้นแทบทุกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้าและ Supplier รวมถึง Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆในธุรกิจของท่านรวมถึงทีมงานและเพื่อนร่วมงานผู้มีส่วนร่วมสำคัญในผลงานของ Corporate Team นั่นคือความสามารถในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
( Negotiation and Convincing Skill ) หนึ่งในวิชาที่หลักสูตรการสร้างผู้บริหารยุคใหม่ตระหนักว่าจำเป็นในอันดับต้นๆสำหรับนักบริหารธุรกิจของไทยที่จะสามารถสร้างศักยภาพให้เท่าเทียมนักธุรกิจระดับโลก และเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาให้ท่านและธุรกิจของท่านสามารถอยู่รอดในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญไปได้และเพื่อให้เข้าใจหลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ มุ่งให้เกิดผลลัพธ์แบบ Win Win-Win Win สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และเพื่อสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข แม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เข้าใจหลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ มุ่งให้เกิดผลลัพธ์แบบ Win Win-Win Win สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และเพื่อสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข แม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่แบบ Triple Win หรือ
 Win Win Win ซึ่งเป็นพัฒนาการการเจรจาต่อรองต่อจากแบบ Win Win ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วในหมู่นักเจรจาต่อรอง
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้กลอุบายของพนักงานขายและฝ่ายจัดซื้อซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันที่ต้องศึกษาและเท่าทันกัน
4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาฝึกทักษะการเจรจาต่อรองในการทำงานร่วมกันกับลูกค้าภายในของบริษัทซึ่งมักเกิดปัญหาในการประสานงานจนกระทบต่อลูกค้าและธุรกิจในที่สุดในทุกสถานการณ์
5. เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และขณะเดียวกันรักษาสัมพันธภาพกับ Supplier ของคุณเพื่อสร้าง Competittive Advantage เหนือคู่แข่งของคุณ
6. ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้ได้ถึงระดับลูกเล่น Tactics ของการเจรจาต่อรองในฐานะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วย Workshop และ บทบาทสมมติ พร้อมภาพยนตร์ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งประกอบการฝึกหัด
7. ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้หลักสูตรการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจนถึงขั้นสูงซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้ง่ายในสถาบันทั่วไป

กลุ่มเป้าหมายการเข้าสัมมนา :
พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง ทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการ   ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายช่าง ฝ่ายคลังสินค้า  ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายบริการลูกค้า  ประชาสัมพันธ์ Call Center และ ฝ่ายอื่นๆ หัวข้อการสัมมนา :
1. Workshop การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
2. Workshop Emotions Over the Cause of Negotiation
3. 13 อำนาจแห่งการเจรจาต่อรอง
4. Trust and Trust Factor
5. 4 P in Negotiation
6. 24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจคู่เจรจาของท่าน
7. ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple Win
8. Workshop ข้อสมมติฐานและข้อเท็จจริงในการเจรจาต่อรอง
9. การสร้างความเป็นผู้นำในการเจรจาต่อรอง
10. สูตรการเจรจาต่อรองแบบ RESPECT การเคารพคู่เจรจาที่ให้ผลดีเสมอ
11. การเตรียมตัวให้พร้อม
12. การสำรวจความต้องการ
13. การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหว
14. การพิจารณาข้อเสนอ
15. การเจรจาต่อรองด้านราคา
16. Bargaining Zone
17. Workshop การเจรจาต่อรองด้านราคา
18. การแลกเปลี่ยนข้อตกลง
19. ขอบเขตของการต่อรอง
20. การปิดการเจรจา
21. การผูกปมให้กระชับ
22. กลยุทธ์ 13 ประการของ Aggressive Buyer ในการจัดการกับพนักงานขาย 
23. การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์
24. การเจรจากับธุรกิจประเภทต่างๆ
เช่น  Modern Trade , Traditional Trade, Business to Business ฯลฯ
25. การเจรจากับธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วยราชการ
26. Format การเจรจาการขายแบบจูงใจ
27. หลักการเจรจาต่อรองแบบ Slicing the pie 
28. หลักการเจรจาต่อรองแบบ Expanding the pie
29. การพัฒนา Style การเจรจาต่อรอง เช่นแบบ แข็งกับอ่อนนุ่ม
30. สูตรของการ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคู่เจรจาต่อรอง
31. Workshop การหาสุนัขตัวโปรดในใจของคู่เจรจา
32. การเจรจาต่อแบบต่างวัฒนธรรม ( Cross Culture Negotiation )
33. กฏแห่ง การถลำลึกในการเจรจาต่อรอง ( Escalation of Commitment )
34. การเจรจาต่อรองผ่านเทคโนโลยี่ต่างๆ
35. Workshop การเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาหรือลูกค้าที่มีปัญหาแบบต่างๆ
36. Workshop ลูกเล่นการเจรจา 101 วิธีภาคปฏิบัติและกลยุทธ์การโต้ตอบเพื่อการบูรณาการผลประโยชน์ร่วมกัน

การสัมมนาใช้เวลา  2 วัน  (  12 ชั่วโมง )
โดยเน้น การผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนา พร้อมทั้งมีการทำ Workshop  
และ VDO ประกอบการฝึกหัดและการสัมมนา
วิทยากร   ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การเจรจาต่อรองและการตลาด
กรรมการผู้จัดการ 
Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.
รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด      
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
ผู้บริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด      
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  การขายและจัดซื้อ
วิทยากร   สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
             สมาคมการจัดซื้อแห่งประเทศไทย   
             สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
             สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
             หลักสูตร  ปริญญาเอก และ โท ทางการบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย  
             คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
             บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหิดล
             คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น 
             บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์
             บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
             บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
             บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย นเรศวร  ฯลฯ
                       

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×