Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 366
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,844
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 388
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,604
30. หลักสูตร Perfect Your Personality for Success at Work  อบรมโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา www.VichaiSalesAcademy.com หลักสูตร 1 วันหลักการและเหตุผล       ในโลกแห่งธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบตลอดเวลาเพราะการแข่งขันที่ไม่เคยทำให้นักธุรกิจได้หยุดพักธุรกิจที่จะเอาชนะสมรภูมิการแข่งขันได้ต้องมีทีมขายและทีมงานที่เจนสนาม และหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับนักขายที่เจนสนามและสามารถได้รับการยอมรับจากลูกค้าผู้เป็น Decision Maker ในคำสั่งซื้อก็คือ ความสามารถในการสร้างการยอมรับและไว้วางใจ ( Trust ) ซึ่งการยอมรับจะเกิดขึ้นได้ก็จากการสื่อสารและเข้าถึงบุคลิก ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าคนสำคัญนั้นๆ หลักของ DISC ซึ่งถูกค้นคิดขึ้นเพื่อทำให้เราสามารถวิเคราะห์ จำแนกและเข้าถึงบุคคลทั้ง 4 ประเภท ซึ่งจะส่งผลให้นักขายที่สามารถวิเคราะห์และเข้าถึงบุคคลเหล่านั้นทั้ง 360 องศา สามารถเสนอขายสินค้าและความคิดให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ ( Perfect Your Personality for Success at Work ) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะในการขายอย่างมืออาชีพให้กับองค์กรของท่านในการจัดการกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานทุกประเภทให้สัมฤทธิผล

 

 วัตถุประสงค์
 หลักสูตรนี้จึงกำเนิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ

1.     เรียนรู้การจำแนกบุคลิกและพฤติกรรมของลูกค้าตามสูตร ของ DISC Personality Types

2.     ฝึกฝนการวิเคราะห์บุคคลตาม DISC Personality Types

3.     เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

4.     เรียนรู้เทคนิคและลูกเล่นในการขายสินค้าและความคิดให้กับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน

5.     เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษนอกเหนือจากทฤษฎีของ DISC Personality Types

 

หัวข้อการสัมมนา

1.     กลยุทธ์การเป็นผู้นำตลาด

2.     เส้นทางเดินของกิจกรรมการตลาด

3.     มุมมองใหม่ของการขาย

4.     Workshop การขายแบบมีกลยุทธ์ควรทำอย่างไร?

5.     Workshop / บทบาทสมมติเพื่อเข้าใจพลังการขายและสไตล์การขายแบบต่างๆ

6.     การเตรียมตัวทางใจในการขายและการทำงานร่วมกับแผนกอื่น

7.     การสร้างทัศนคติในงานขายและการทำงานร่วมกับแผนกอื่น

8.     อุปนิสัยที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จ

9.     การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและผู้ร่วมงานสูตร DISC

10.  การจำแนกพฤติกรรมเด่นและด้อยของกลุ่ม DISC

11.  ก่อนวิเคราะห์คนซื้อ ต้องวิเคราะห์คนขายก่อน

 พนักงานขายเองเป็นคนประเภทไหน

12.  การปรับตัวของพนักงานขายแต่ละประเภทให้เข้าได้กับกลุ่ม DISC

13.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม สิงโต

14.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม ปลาทอง/นกยุง

15.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม สุนัข/ปลาโลมา

16.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม นกฮูก

17.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับบุคคลนอกเหนือกลุ่ม DISC

( Non DISC Group )

18.  การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายสำหรับบุคคลประเภทต่างๆเมื่อพนักงานขายถูกปฏิเสธ

19.  Diagram การเสนอขายแบบ จูงใจ ไม่ใช่การรับคำสั่งซื้ออย่างเดียว

20.  องค์ประกอบสำคัญของการเป็นนักขายที่ปรึกษาให้กับบุคคลกลุ่ม DISC

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×