Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 62
เมื่อวาน 367
ทั้งหมด 579,020
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 64
เมื่อวาน 387
ทั้งหมด 769,284
63. หลักสูตร การสัมมนา หลักสูตร การ Take Care ลูกค้าอย่างเหนือชั้น ด้วยกลยุทธ์ Customer Care และการพัฒนาบุคลิกภาพในการขายและบริการ

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ผู้บริหารการขายและบริการหลังการขายมืออาชีพจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย เช่น โอสถสภา, โฟร์โมสต์, P&G , Nestle, TOA

ผู้เขียนหนังสือบริหารชั้นนำเช่น 50 จุดพลิกสู่ผู้นำยุค 4.0

การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย, 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก

หัวข้อการสัมมนา

1.    ความจริงเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่

2.    Workshop ความจริงจากการสำรวจในการบริการ

3.    Workshop ธรรมชาติของการซื้อสินค้าและบริการ

4.    การวัดระดับการบริการลูกค้า

5.    ต้นทุนของการบริการลูกค้าที่เลว

6.    ทำไมคุณต้องยึดเหนี่ยวลูกค้าให้อยู่กับคุณนานเท่านาน

7.    การสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า

8.    การบริหารปิรามิดของลูกค้าแบบ CRM

9.    สูตรการสร้างความประทับใจ ( MOT )กับลูกค้า

10.  Workshop การตอบสนองและความคาดหวังกับลูกค้า

11.  Worshop การสร้าง Ectasy

12.  หลักการบริการแบบบูมเบอแรง

13.  บุคลิกภาพในการขายและบริการ

14.  Checklist การเตรียมตัวด้านบุคลิกและข้อมูลก่อนการขายและบริการ

15.  การเสริมบุคลิกภาพในการขายและบริการ

16.  การใช้คำพูดในการขายและบริการ

17.  การใช้ภาษากายในการขายและบริการ

18.  การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการขายและบริการ

19.  จิตวิทยาในการมีปฏิสัมพันธ์ในการขายและบริการ

20.  การแสวงหาความใกล้ชิดกับลูกค้า

21.  การเงี่ยหูฟังลูกค้า

22.  วิธีประชุมกลุ่มลูกค้าที่ได้ผล

23.  ทำอย่าง(และทำไม)จึงจะได้รับคำตำหนิมากขึ้น

24.  กับดักที่พึงระวัง

25.  การจัดการกับคำตำหนิของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมาก

26.  การเผชิญหน้ากับลูกค้า

27.  ความลับในการเข้าหาลูกค้า

28.  การสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้า

29.  กลยุทธ์การสร้าง Loyalty Customer

30.  การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการมุ่งสู่ลูกค้า

31.  ลูกค้าภายในสำคัญไฉน

32.  มาตรฐานการทำงานในการให้ข้อมูล

33.  วงจรการอบรมเพื่อ Customer Care

34.  การฝึกอบรมและพัฒนางานด้านบริการลูกค้า

35.  คนเราเรียนรู้ด้วยวิธีใดอย่างไร

 


วิธีการสัมมนา     การบรรยาย กรณีศึกษา การทำ Workshop  และ VDO ประกอบ โดยมุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนาแบบ Interactive  
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×