Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 5
เมื่อวาน 941
ทั้งหมด 464,045
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 5
เมื่อวาน 215
ทั้งหมด 626,301
4.เทคนิคการขายแนวความคิดและการขายเชิงปรึกษา

หลักสูตร เทคนิคการขายแนวความคิดและการขายเชิงปรึกษา

 หลักการและเหตุผล
           การปฏิวิติความคิดใหม่ในการขายที่ผู้ขายจะไม่จำกัดตนเองอยู่กับการมุ่งขาย สินค้าแต่อย่างเดียวแต่ได้ให้มูลค่าเพิ่มกับการขายในรูปแบบของการขายแนวความ คิดในการแก้ปัญหาจากสินค้าที่ตนเองเป็นตัวแทนอยู่ ขณะเดียวกันก็ทำตัวเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ารายสำคัญที่ทุกวันนี้ต่างเรียกร้องคำปรึกษาอย่างมาก จากพนักงานขายเพื่อจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของเขาอยู่ได้ 
                 ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยหากพนักงานขายที่สามารถให้คำปรึกษาทั้งในรูป แนวความคิดและการให้คำปรึกษา จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการขายในปัจจุบันเพราะเป็นนักขายแบบเดียวที่จะ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในปี 2001 เป็นต้นไป เพราะลำพังสินค้าของท่านไม่เพียงพอเสียแล้วที่จะทำให้ลูกค้าสำคัญของ ท่านอยู่รอดได้มูลค่าเพิ่มที่สำคัญในรูปของแนวความคิด และ การเป็นที่ปรึกษาที่เก่งฉกาจต่างหากที่จะทำให้ท่านแตกต่างจากบริษัท ผู้ขายสินค้ารายอื่นๆอย่างโดดเด่นและเห็นชัด และผลที่ได้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการมี LOYALTY ต่อธุรกิจของท่านในระยะยาว อย่างยากที่จะหาผู้อื่นเท่าเที่ยมได้ 
                  หลักสูตรนี้นำสัมมนาโดยมืออาชีพในการขายแนวใหม่ทั้งด้านการขายแบบแนวความคิด และการขายเชิงปรึกษาที่มีประสบการณ์ในอาชีพจริงมากว่า 20 ปี

                  วัตถุประสงค์
                        1. เพื่อปรับทัศคติจากการขายแบบเดิมสู่การขายแนวปัจจุบันและอนาคต
                        2. เพื่อให้ทราบหลักพื้นฐานของการขายแบบ แนวความคิด และการขายแบบเชิงปรึกษา เทียบกับ

การขายแบบเดิมที่เน้นที่ตัวสินค้าแต่อย่างเดียว

                        3. สร้างทักษะในการขายแบบแนวความคิดและเชิงปรึกษาในชีวิตการทำงานจริง
                        4. เทคนิคและเคล็ดลับในการประยุกต์ใช้ในการขายแบบแนวความคิดและการขายแบบเชิงปรึกษา

ผู้เข้าสัมมนา

พนักงานขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายบริการ

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย

กรรมการผู้จัดการ

เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

        
        
                   หัวข้อการสัมมนา
                        1. ในอนาคตอันใกล้พนักงานขายสินค้าทุกชนิดจะไม่ขายแต่สินค้าอีกต่อไป
                        2. ลักษณะพื้นฐ ของการขายแบบ แนวความคิด
                        3. ลักษณะพื้นฐานของการขายแบบ เชิงปรึกษา
                        4. ลำดับขั้นของความคาดหวังของลูกค้ารายสำคัญของท่าน    
                        5. ขบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่
                        6. เทคนิคการขายแนวความคิด CONCEPTUAL SELLING TECHNICS
                        7. เทคนิคการขายแบบที่ปรึกษา CONSULTATIVE SELLING TECHNICS
                        8. องค์ประกอบสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเชิงกลยุทธ์ให้กับลูกค้า
                        9. เบื้องหลังความต้องการที่หลบซ่อนของลูกค้าแต่ละราย
                        10. 3 ห่วงโซ่สำคัญในการขายแบบที่ปรึกษา
                        11. การขายแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง และแบบ องค์กร ต่อ องค์กร
                        12. การสร้าง คู่ค้า และพันธมิตรระยะยาวทางการค้า
                        13. เทคนิคการทบทวนธุรกิจ (BUSINESS REVIEW TECHNICS)
                              กับลูกค้ารายใหญ่ที่มักใช้เป็นเวทีเรียกร้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×