Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 460
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,498
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 279
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,391
91. หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล How to Handle Customer’s Complaint Effectively

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
Trainer และ Coach ด้านการเจรจาต่อรองประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงกว่า 30 ปี
ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย
50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0
50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ CEO ระดับโลก

หัวข้อการสัมมนา
1. ความจริงเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่
2. Workshop ความจริงจากการสำรวจในการบริการ
3. Workshop ธรรมชาติของการซื้อสินค้าและบริการ
4. การวัดระดับการบริการลูกค้า
5. ต้นทุนของการบริการลูกค้าที่เลว
6. ทำไมคุณต้องยึดเหนี่ยวลูกค้าให้อยู่กับคุณนานเท่านาน
7. การสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า
8. การบริหารปิรามิดของลูกค้าแบบ CRM
9. สูตรการสร้างความประทับใจ ( MOT )กับลูกค้า
10. Workshop การตอบสนองและความคาดหวังกับลูกค้า
11. Worshop การสร้าง Ectasy ( เพื่อไม่ให้ลูกค้าหลุดจากวงจรการบริการของเรา )
12. หลักการบริการแบบบูมเบอแรง
13. การแสวงหาความใกล้ชิดกับลูกค้า
14. การเงี่ยหูฟังลูกค้า
15. วิธีประชุมกลุ่มลูกค้าที่ได้ผล
16. ทำอย่าง(และทำไม)จึงจะได้รับคำตำหนิมากขึ้น
17. กับดักที่พึงระวัง
18. การจัดการกับคำตำหนิของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมาก
19. การเผชิญหน้ากับลูกค้า
20. ความลับในการเข้าหาลูกค้า
21. การสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้า
22. กลยุทธ์การสร้าง Loyalty Customer
23. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการมุ่งสู่ลูกค้า
24. ลูกค้าภายในสำคัญไฉน
25. มาตรฐานการทำงานในการให้ข้อมูล
26. วงจรการอบรมเพื่อ Customer Care
27. การฝึกอบรมและพัฒนางานด้านบริการลูกค้า
28. คนเราเรียนรู้ด้วยวิธีใดอย่างไร
29. Three Circles Theory of  Marketing Promise, Sales Experience and Service Experience
30. คุณสมบัติที่สำคัญในการทำงานเป็นทีม
31. การบริหารตนเองในฐานะผู้ร่วมทีมงานเพื่อนำศักยภาพมาใช้ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


วิธีการสัมมนา การบรรยาย กรณีศึกษา การทำ Workshop  และ VDO ประกอบ โดยมุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนาแบบ 

Interactive
ระยะเวลา   1 วัน 
วิทยากร  ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
    ประสบการณ์การบริหารด้าน การขายและการตลาด
    กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.
    รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
    ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
    ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัทโฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย
    ผู้จัดการภาคบริษัท พีแอนด์จี จำกัด ( P&G - Proctor & Gamble )
    
วิทยากรฝึกอบรม ด้านการขายการบริการและการตลาดของ
                             สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
                             สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
                             สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
                             สถาบันธุรกิจภาครัฐและเอกชน
วิทยากร & อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอกและโททางการบริหาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                             มหาวิทยาลัยมหิดล
                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                             มหาวิทยาลัย นเรศวร ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×