Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 508
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,986
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 533
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,749
92. หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพให้กับลูกค้าที่มี พฤติกรรมและบุคลิกสูตร DISC (Professional Selling Skills to DISC Personality Types)

หลักสูตร 1 วัน
โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
www.VichaiSalesAcademy.com
กูรูด้านการเจรจาต่อรองและการขาย 
ผู้แต่งหนังสือ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย 
50 เคล็ดลับสู่สุดยอดผู้นำ 4.0และ 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก
ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้บริหารการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ
ของประเทศและภูมิภาค AEC

หลักการและเหตุผล
       ในโลกแห่งธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบตลอดเวลาเพราะการแข่งขันที่ไม่เคยทำให้นักธุรกิจได้หยุด
พักธุรกิจที่จะเอาชนะสมรภูมิการแข่งขันได้ต้องมีทีมขายที่เจนสนาม และหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด
สำหรับนักขายที่เจนสนามและสามารถได้รับการยอมรับจากลูกค้าผู้เป็น Decision Maker ในคำสั่งซื้อก็คือ ความสามารถในการสร้างการยอมรับและไว้วางใจ ( Trust ) ซึ่งการยอมรับจะเกิดขึ้นได้ก็จากการสื่อสาร
และเข้าถึงบุคลิก ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าคนสำคัญนั้นๆ หลักของ DISC ซึ่งถูกค้นคิดขึ้นเพื่อ
ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ จำแนกและเข้าถึงบุคคลทั้ง 4 ประเภท ซึ่งจะส่งผลให้นักขายที่สามารถวิเคราะห์
และเข้าถึงบุคคลเหล่านั้น สามารถเสนอขายสินค้าและความคิดให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆสูตร DISC 
( Professional Selling Skills to DISC Personality Types ) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในการขายอย่างมืออาชีพให้กับองค์กรของท่านในการจัดการกับลูกค้าทุกประเภทให้สัมฤทธิผล
 
 วัตถุประสงค์
 หลักสูตรนี้จึงกำเนิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ
1. เรียนรู้การจำแนกบุคลิกและพฤติกรรมของลูกค้าตามสูตร ของ DISC Personality Types
2. ฝึกฝนการวิเคราะห์บุคคลตาม DISC Personality Types
3. เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
4. เรียนรู้เทคนิคและลูกเล่นในการขายสินค้าและความคิดให้กับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน
5. เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษนอกเหนือจากทฤษฎีของ DISC Personality Types
 
หัวข้อการสัมมนา

1. ลูกค้ามีหลากหลายความต้องการเสมอ
2. ทำไมเราจึงไม่สามารถติดต่อสือสารกับเขาอย่างธรรมชาติได้
3. วิธีแก้ไขในการปรับตัวเข้ากับลูกค้ากลุ่มต่างๆเหล่านั้น
4. บุคลิกมี 4 สไตล์ใหญ่ๆที่เราต้องเรียนรู้
5. Driver, Influencer, Steadiness, Compliance
6. คุณคือใครในบุคลิกทั้ง 4
7. โลกใหม่แห่งการขาย
8. พฤติกรรมของมนุษย์ในการขาย
9. กำเนิดแห่ง DISC
10. DISC วัดอะไรกันแน่
11. สูตร 4 P  แห่ง DISC
12. ความสูงต่ำของ DISC
13. แนวโน้มพฤติกรรม DISC
14. วิเคราะห์พฤติกรรมและจุดอ่อนจุดแข็งของ DISC
15. นิสัยการซื้อของพวก DISC
16. Workshop  วิธีการปรับตัวของพนักงานขายต่อนิสัยการซื้อของกลุ่ม DISC
17. ทัศนคติของพนักงานขาย
18. การประสานงานของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
19. การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์
20. สูตร APPROACH
21. สูตรการแนะนำสินค้าอย่างสร้างสรรค์
22. ประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงตามชนิดของลูกค้า
23. สูตร PERFECT
24. Workshop การบริหารเวลาในการวางแผนการขาย
25. Workshop การจัดการลูกค้าที่มีปัญหา 8 ประเภท

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×