Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 451
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,929
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 475
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,691
111. หลักสูตรการฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าไอที&อุปกรณ์ไฟฟ้า และเทคนิคการจัดเรียงสินค้า & การส่งเสริมการขายของพนักงาน PC Modern Trade

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านธุรกิจค้าปลีกบริษัทในเครือ ปตท จำกัด ( มหาชน ) 
บริษัท Commy Corporation 
วิทยากรอบรม บริษัท 3BB Jasmine International, TRUE และ AIS
อดีต กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand )
รองผู้อำนวยการ บริษัทโอสถสภา จำกัด มหาชน 
กูรูด้านการขายและการตลาด จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในการบริหารองค์กรชั้นนำ ระดับประเทศและระดับโลกกว่า 30 ปี 
ผู้เขียนหนังสือ : 50 จุดพลิกสู่ผู้นำยุค 4.0 , 50 
                          เคล็ดลับ CEO ระดับโลกยุค AEC, การเจราจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย

หัวข้อการฝึกอบรม : 
เทคนิคการขายสำหรับ PC Modern Trade
 1.  การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่ 
 2.  หากคุณต้องการนำตลาดมีทางเลือกอยู่ 3 ทาง 
 3.  เส้นทางเดินของกิจกรรมการตลาด 
 4.  แนวคิดอีกมุมมองหนึ่งของการขาย 
 5.  การขายเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Selling )
 6.  พลังการขาย 
 7.  การวิเคราะห์สไตล์การขาย 
 8.  การเตรียมตัวทางใจสำหรับการขาย 
 9.  การวิเคราะห์ปิรามิดลูกค้า 
 10. เทคนิคการหาลูกค้าใหม่ 
 11.  การเตรียมตัวทางใจสำหรับการขาย 
 12.  การวิเคราะห์คุณประโยชน์และคุณลักษณะ 
 13.  กระบวนการในการขาย ( Selling Process )
 14.  Workshop ทฤษฎี 20 : 80  +   ทฤษฎี 90 : 10 
 15.  นักขาย “นักกีฬาผู้รักษาสถิติ” 
 16.  การเพิ่มสถิติการขาย 
 17.  วิธีใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการขาย
 18.  คำถามที่ช่วยเพิ่ม Productivity 
 19.  อุปนิสัยที่ดีที่พนักงานขายต้องสร้างเพื่อเพิ่มยอดขาย 
 20.  สูตรการสร้าง Sales Performance
 21.  ทัศนคติ ( Attitude )
 22.  การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์ 
 23.  สูตร APPROACH 
 24.  การแนะนำสินค้าอย่างมีผลสร้างสรรค์ 
 25.  Workshop ผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ 
 26.  สูตร PERFECT 
 27.  Workshop อัตราส่วนเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการขาย 
 28.  รหัสข้อโต้แย้ง 9 ประการ 
 29.  เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้ง 
 30.  เทคนิคการปิดการขาย 
 31.  Diagram การขายแบบจูงใจ 
 32.  FAB Selling Technique
 33.  SPIN Selling Technique
 34.  Good & Bad Salesperson
 35.  Growth Mindset สำหรับนักขาย การบริหารการค้าปลีก ( การจัดเรียงและการส่งเสริมการขาย ) สำหรับ PC Modern Trade 
 36.  หากคุณต้องการนำตลาด มีทางเลือกอยู่ 3 ทาง 
 37.  เส้นทางเดินของกิจกรรมทางการตลาด 
 38.  การบูรณาการการสื่อสารทางการตลาด
 39.  Workshop กิจกรรมทางการตลาด
 40.  องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของห้าง ภาพพจน์ของห้างและผลผลิตของพื้นที่ 
 41.  Workshop สภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีกที่สำคัญที่สุด
 42.  ตัวอย่างการจัดห้าง 
 43.  การจัดสินค้าแบบเน้นการมองเห็น 
 44.  Retail Mix 
 45.  Category Management 
 46.  Space Management & Planogram 
 47.  การปฏิบัติการด้านการจัดโชว์สินค้าสำหรับพนักงานขายในตลาด 
 48.  มาตรฐานการจัดเรียงสินค้าเข้าร้านค้า  หลักการจัดโชว์สินค้าที่ดี 
 49.  มาตรฐานการจัดเรียงสินค้าในห้าง Modern Trade
 50.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 51.  พฤติกรรมผู้บริโภค
 52.  มารู้จักพื้นที่ขาย         
 53.  หลักของการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ การจัดเรียงผลิตภัณฑ์ 
 54.  เทคนิคการได้พื้นที่ตั้งโชว์โดยใช้งบประมาณน้อย 
 55.  การส่งเสริมการขาย         
 56.  เครื่องมือของการส่งเสริมการขาย    

  
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×