Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 24
เมื่อวาน 367
ทั้งหมด 578,982
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 24
เมื่อวาน 387
ทั้งหมด 769,244
23. หลักสูตร การจัดเรียงสินค้าและการส่งเสริมการขาย ( Merchandising and Sales Promotion )

หลักสูตร  การจัดเรียงสินค้าและการส่งเสริมการขาย ( Merchandising and Sales Promotion )

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา VichaiSalesAcademy.com


หัวข้อการสัมมนา


      1.  สถานะการณ์และการพัฒนาการจัดเรียงสินค้าและส่งเสริมการขายในยุคเศรษฐกิจฟื้นตัว

      2.  ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

      3.  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียงสินค้ากับการส่งเสริมการขาย

      4.  ทำไมต้องบริหารการจัดวางสินค้า

      5.  วิธีการจัดวางสินค้าแบบเดิม VS วิธีการจัดวางสินค้าแบบใหม่

      6.  สิ่งที่ควรคำนึงในการจัดวางสินค้า

      7.  อะไรคือ Shelf Management ?

      8.  โปรแกรม Spaceman 

      9.  หลักการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า

      10.กลยุทธ์การผลัก   กลยุทธ์การดึง   และ กลยุทธ์ผสมทางการตลาด

      11.สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากผลตอบแทนจากการลงทุนในการตั้งโชว์และส่งเสริมการขาย

      12.สูตรในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนในการส่งเสริมการขาย

      13.การส่งเสริมการขายแบบประหยัดงบประมาณ

      14.กลยุทธ์การส่งเสริมการขายในระดับต่างๆ เช่น ระดับผู้ค้า ระดับผู้บริโภค และระดับพนักงานขาย

      15.กิจกรรม ณ จุดขาย POP Activities

      16.บัญญัติ 10 ประการในการส่งเสริมการขาย


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×