Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 151
เมื่อวาน 138
ทั้งหมด 605,501
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 171
เมื่อวาน 256
ทั้งหมด 801,174
6.หลักสูตร ศิลปะการเจรจาต่อรองสาหรับงานขาย อย่างมีชั้นเชิง
ศิลปะการเจรจาต่อรองสาหรับงานขาย อย่างมีชั้นเชิง 
Strategic Sales Negotiation

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถเข้ากระบวน การเจรจาต่อรอง
2. เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดงานสัมมนา
- การถอดรหัสลูกค้าจากการสื่อสารและพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า
- กระบวนการสาคัญในการเจรจาต่อรองในงานขายให้มีประสิทธิผล
- การวางแผนและฝึกปฏิบัติการวางแผนการเจรจา ต่อรองในงานขาย
- เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ, เทคนิคการแก้ปัญหา
- การเสนอหรือข้อตกลงที่ดีกว่าหรือแตกต่าง และไม่เกินจริง
- การเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าเชื่อถือ
- เทคนิคปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อไม่ให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
- เครื่องมือและสื่อดิจิตอลในปัจจุบันที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อรองให้ประสบผลสาเร็จ
- การตัดสินใจในการเจรจาต่อรองในงานขาย
- การกล้าที่จะปฎิเสธและเป็นผู้เรียกร้องบ้าง
- การทาความเข้าใจและจัดการกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อความสาเร็จในระยะยาว
- ฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรองในงานขาย


ผู้ที่เหมาะสาหรับหลักสูตรนี้
บุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, ฝ่ายขาย
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย 
สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย 
บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด  Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด 
อบรมการขาย, อบรมการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขายโรงเรียนอบรมการตลาดโรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด,ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, Sales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
 
เว็บสำเร็จรูป
×