Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 396
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,434
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 214
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,326
89. การขายเชิงรุกและการการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า (Proactive and Relationship Selling)

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้บริหารการขายและบริการหลังการขายมืออาชีพจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย เช่น โอสถสภา, โฟร์โมสต์, P&G , Nestle, TOA
ผู้เขียนหนังสือบริหารชั้นนำเช่น 50 จุดพลิกสู่ผู้นำยุค 4.0 
การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย, 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก

หัวข้อการสัมมนา
1. Workshop การขายแบบเก่า Reactive และ การขายแบบใหม่ Proactive
2. ความจริงเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่
3. Workshop ความจริงจากการสำรวจในการบริการ
4. Workshop ธรรมชาติของการซื้อสินค้าและบริการ
5. การวัดระดับการบริการลูกค้า
6. ต้นทุนของการบริการลูกค้าที่เลว
7. ทำไมคุณต้องยึดเหนี่ยวลูกค้าให้อยู่กับคุณนานเท่านาน
8. การสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า
9. การบริหารปิรามิดของลูกค้าแบบ CRM
10. ขั้นตอนทางกลยุทธ์ของการทำ CRM  Targeting, Enquiry, Welcome Onboard,Development,Problem Handling, Winback  11. ขบวนการ e-CRM
12. การสาธิตการทำ e- CRM
13. สูตรการสร้างความประทับใจ ( MOT )กับลูกค้า
14. Workshop การตอบสนองและความคาดหวังกับลูกค้า
15. Worshop การสร้าง Ectasy
16. หลักการบริการแบบบูมเบอแรง
17. การแสวงหาความใกล้ชิดกับลูกค้า
18. การเงี่ยหูฟังลูกค้า
19. วิธีประชุมกลุ่มลูกค้าที่ได้ผล
20. ทำอย่าง(และทำไม)จึงจะได้รับคำตำหนิมากขึ้น
21. กับดักที่พึงระวัง
22. การจัดการกับคำตำหนิของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมาก
23. การเผชิญหน้ากับลูกค้า
24. ความลับในการเข้าหาลูกค้า
25. การสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้า
26. กลยุทธ์การสร้าง Loyalty Customer
27. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการมุ่งสู่ลูกค้า
28. ลูกค้าภายในสำคัญไฉน
29. การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า  CEM ( Customer Experiential Management )
30. พัฒนาการสู่การบริหารความเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า CPM ( Customer Partnership Management )

วิธีการสัมมนา     การบรรยาย กรณีศึกษา การทำ Workshop  และ VDO ประกอบ โดยมุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนาแบบ Interactive
ระยะเวลา    ครึ่ง  วัน ( 3 ชั่วโมง )

นำสัมมนาโดย 
โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 
กูรูด้านการขายและการตลาดผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขายและการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก
ผู้แต่งหนังสือ : 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0, 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ  ฉบับ CEO ระดับโลก และ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย
ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.
                   รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด      
                   ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน
                    ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
                    ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
                    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
                    ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
                    ผู้บริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด      

วิทยากร ฝึกอบรม อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขายและการตลาด
- สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
- หลักสูตร ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ 
                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                         มหาวิทยาลัย มหิดล
                         มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
                         มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
                         มหาวิทยาลัย ปัญญาภิวัฒน์
                         มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
                         มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
                          ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×