Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 435
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,473
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 254
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,366
57. หลักสูตรการสร้าง Sales Mindset เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางด้านการขายและการตลาด


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา  

กูรูด้านการขายและการตลาดผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขายและการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก 

ผู้แต่งหนังสือ : 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0, 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ  ฉบับ CEO ระดับโลก และ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย 


หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขายและทีมการตลาดที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ อบรมความสามารถในการตลาดและการขายกับทีมงาน หากแต่เป็นการสร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความคิดเชิงบวกให้กับทีมงานซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีมเสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่ หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง Sales Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาดนอกเหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปสามารถตอบสนองได้ 

 
วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset และ  พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ 

เพื่อตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของท่านเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้ 

เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมงานการขายและการตลาดผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจของท่านซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้าของท่าน 

เพื่อเสริมสร้าง AQ( สติปัญญาแห่งความอดทน ) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดของท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะยาวกับองค์กร 


 กำหนดการสัมมนา 

  9.00-10.30 

1. Mindset, Skillset และ Toolset 

2. บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ 

    Growth Mindset 

3. แบบทดสอบ Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวก 

     10.30-10.45  Coffee Break 

   10.45-12.00 

วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน 

ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA 

ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิงรุก 

12.00-13.00  Lunch 

13.00-14.30 

ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ 

การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท  

การจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาแต่ละประเภท 

การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน 

14.30-14.45  Coffee Break 

14.45-16.00 

การตรวจสอบ IQ ทางการสื่อสารของท่าน 

การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการตลาดของท่าน 

เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า 

 
ผู้ควรเข้าสัมมนา 

พนักงานขายอาวุโส /หัวหน้าพนักงานขาย 

หัวหน้าพนักงานด้านบริการลูกค้า 

เจ้าหน้าที่การตลาด / หัวหน้าพนักงานการตลาด 

ผู้จัดการฝ่ายขาย 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า 

ผู้จัดการด้านการประสานงานการขาย/การตลาด 

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 

พนักงานขายอาวุโส 

10. เจ้าของธุรกิจทั่วไป  
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×