Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 397
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,435
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 215
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,327
1. เทคนิคการขายและบริการแบบมืออาชีพ สำหรับพนักงานขาย PC หน้าร้านและ Modern Trade

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงของ ซัพพลายเออร์ สินค้าประเภท Durable Consumer Goods เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อาหารเสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  ซึ่งมีแนวโน้นของความต้องการในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงทั้งในแง่การซื้อเงินสดและเงินผ่อน อีกทั้งช่องทางการจำหน่ายแบบโมเดิลเทรดที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการซื้อหาสินค้าดังกล่าวซึ่งมีลักษณะของความเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นทุกที ทำให้พนักงานขายหน้าร้านและตามห้างทวีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอันที่จะมีส่วนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเป็นนักขายและบริการมืออาชีพของทีมงานขายหน้าร้านและห้างโมเดิลเทรดดังกล่าว เพื่อความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ 

-          เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านการตลาดและบริการสินค้า Durable Consumer Goods

 

-          เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการทำ Workshop ในการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

 

-          เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานขายและบริการลูกค้า

 

-          ฝึกทักษะการเจรจาต่อรองแบบต่างๆที่จำเป็นต้องใช้

 

-          เรียนรู้กลยุทธ์การมัดใจและรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ

 

-          เรียนรู้เทคนิคการจัดการกับข้อโต้แย้ง

 

-          เรียนรู้เทคนิคการปิดการขาย


หัวข้อการฝึกอบรม


-          การตลาดของการขายสินค้าและบริการในร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ Durable Consumer Goods

-          ความจริงเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ การทำ เวิร์คช๊อป )

 

-          ธรรมชาติของลูกค้า และพฤติกรรมที่พนักงานขายหน้าร้านควรทราบ

 

-          การเสริมสร้างทัศนคติต่องานขายหน้าร้าน

 

-          การเจรจาต่อรองแบบ ตัวต่อตัว

-          การเจรจาต่อรองแบบ OH YES , OH NO และ SHOW ME

 

-          กฏของอารมณ์และวิธีระงับอารมณ์เมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้า

 

-          สุดยอดนิสัยอันตรายที่จะทำลายการเสนอขายของท่านต่อลูกค้า

 

-          กลยุทธ์มัดใจลูกค้า

-          การสร้างความรู้สึกปิ๊งให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ( MOMENT OF TRUTH )

 

-          การแก้ไขเมื่อผู้ซื้อสินค้า ติบ่น หรือต่อว่า

 

-          การสร้างความคาดหวังและตอบสนองของลูกค้า

 

-          การจัดการข้อโต้แย้ง

-          การปิดการขาย

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×