Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 345
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,823
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 366
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,582
21. หลักสูตร การเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร  การเขียนรายงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง

โดย  อาจารย์ มาลี ว่องศิลป์วัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการและบริการผู้ถือหุ้น 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ผู้มีประสบการณ์จริงด้านการเขียนรายงานการประชุมและการบริหารการประชุมระดับชาติมานานกว่า 30 ปี


หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะต่างๆ ที่ต้องใช้ในการเขียนรายงานการประชุม ซึ่งรวมถึงการฟัง การจับประเด็นสำคัญ การจดบันทึกในระหว่างการประชุม และสิ่งที่ต้องดำเนินการภายหลังการประชุม


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการเขียนรายงานการประชุม

2. แนะนำเทคนิคในการจดและเขียนรายงานการประชุมเพื่อให้ถูกต้องและรวดเร็ว

3. สามารถนำรายงานการประชุมไปใช้อ้างอิงในงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น.

หัวข้อในการอบรม

  1. ปัญหาของผู้ที่ทำหน้าที่เขียนรายงานการประชุม
  2. ทักษะที่จำเป็นในการเขียนรายงานการประชุม
  3. ข้อพึงปฎิบัติก่อนการเขียนรายงานการประชุม
  4. ข้อพึงปฎิบัติระหว่างการประชุม
  5. ข้อพึงปฎิบัติหลังการประชุม
  6. แบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนรายงานการประชุม
  7. ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานการประชุม
  8. การจัดทำมติและการเก็บรายงานการประชุมรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แบบ Manual และแบบใช้ระบบการจัดเก็บเอกสาร)
  9. ฝึกปฎิบัติการจดรายงานการประชุม (Workshop)
  10. การวิพากษ์แบบฝึกหัด และถาม-ตอบ
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×