Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 454
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,932
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 479
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,695
78.หลักสูตร กลยุทธ์การตั้งราคา การเจรจาต่อรองด้านราคาและการขายแบบที่ปรึกษา (Competitive Pricing , Negotiation Strategy and Consultative Selling Skill)

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
                        รองผู้อำนวยการ บริษัทโอสถสภา จำกัด 
                        ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไปบริษัท ทีโอเอ จำกัด 
                        ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน 

ผู้เขียนหนังสือ :  50 จุดพลิกสู่ความเป็นผู้นำ 4.0 
                           การเจรจาต่อรอง Version 3.0 แบบได้ผล 100% และ  
                           50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก 

คำนำ   

       ในยุคการแข่งขันที่ไร้พรมแดน สินค้าจะถูกส่งจากแหล่งที่มีต้นทุนถูกกว่าทั่วโลกเพื่อเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย และสินค้าไทยก็จะประสบกับปัญหาการแข่งขันด้านราคากับสินค้าทั่วโลก ราคาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าทั้งในแง่ผู้บริโภคและลูกค้าที่เป็นช่องทางจัดจำหน่าย  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม หรือแม้แต่สินค้าบริการ  นักการตลาดที่รู้เท่าทันกลยุทธ์การตั้งราคาจึงย่อมได้เปรียบและจะสามารถเรียกราคาในจังหวะที่เหมาะสม แทนที่จะใช้สูตรของการตัดทอนราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่คัมภีร์การตั้งราคาได้ห้ามไว้ หลักสูตรนี้จึงเท่ากับเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้บรรดานักขายและนักการตลาดได้เห็นความจริงที่ว่า “ การเอาชนะด้วยกลยุทธ์ด้านราคามิใช่การที่จะต้องลดราคาให้ถูกลงกว่าคู่แข่งขันของท่านเสมอไป แต่เป็นการขายแบบที่ปรึกษาที่ลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้นเพราะคุ้มที่จะจ่าย ” 

หัวข้อการสัมมนา 

วันที่ 1 ของการสัมมนา 

9.00-10.30 

1. คุณลูกรู้จักลูกค้าของคุณแล้วหรือยัง  Do You Know Your Customer ? 

2. Workshop การขายเกลือให้ได้ราคา ? 

3. Workshop เส้นทางเดินกิจกรรมทางการตลาด 

4. ส่วนผสมของ IMC 

5. แรงกดดันของการเปลี่ยนแปลง 

6. ทฤษฎีแรงกดดันทั้ง 5  

7. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 

8. กลยุทธ์การตลาดของแต่ละผู้เล่น 

10.30-10.45  Coffee Break  

10.45-12.00 

9. กลยุทธ์การตั้งรับ 

10. ส่วนแบ่งของการตลาดที่เหมาะสม 

11. กลยุทธ์การบุก 

12. การทำการตลาดแบบ Niche 

13. คุณสนใจใครมากกว่ากัน ลูกค้าของคุณ หรือคู่แข่งขัน จงรักษาสมดุลของการมุ่งสู่ลูกค้าและการแข่งขัน 

14. การชนะการตลาดด้วยข้อมูล 

15. การตลาดสัมพันธภาพกับลูกค้า 

12.00-13.00  Lunch  

13.00-14.30 

16. การตลาดแบบ One to One 

17. ข้อมูลแบบไหนที่คุณต้องการในการบริหารสัมพันธภาพ 

18. การคำนวณมูลค่าตลอดอายุของลูกค้าที่อยู่กับคุณ 

19. นิยามของราคา 

20. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการตั้งราคา 

21. ความผิดพลาดในการตั้งราคา 

22. การใช้ราคาอ้างอิง 

23. ระดับของการตั้งราคา 

14.30-14.45  Coffee Break 

14.45-16.00 

24. วัตถุประสงค์ของการตั้งราคา 

25. ชั้นของการตั้งราคา 

26. วัตถุประสงค์ของการตั้งราคา 

27. การคาดการณ์ของ Demand 

28. Elasticity ของราคา 

29. ปัจจัยที่ทำให้ Price Sensitivity ลดลง 

30. การประมาณการต้นทุน 

วันที่ 2 ของการสัมมนา 

9.00-10.30 

31. ประเภทของต้นทุน 

32. Target Costing 

33. การวิเคราะห์ต้นทุนของคู่แข่งขัน 

34. หลักการ 3 C Model ในการตั้งราคา 

35. วิธีเลือกการตั้งราคา 

36. Break Even Chart 

37. ประเภทของราคาในการประมูล 

38. การเลือกราคาสุดท้าย 

10.30-10.45  Coffee Break 

10.45-12.00   

39. Geographic Pricing 

40. การใช้ Discount และ Allowance 

41. ลูกเล่นของการตั้งราคา 

42. กลยุทธ์การให้ราคาที่แตกต่างกัน 

43. กับดักของสงครามการตัดราคา 

44. เราควรขึ้นราคาหรือไม่ ? 

45. กลยุทธ์และลูกเล่นของการขึ้นราคา 

12.00-13.00  Lunch  

13.00-14.30 

46. การตอบโต้ของผู้นำตลาดเมื่อต้องเผชิญกับสงครามการตัดราคา 

47. Workshop Strategic Price Quiz 

48. การเจรจาต่อรองด้านราคา 

49. การต่อรองด้านราคาแบบแบ่งเค้ก 

50. การต่อรองด้านราคาแบบขยายเค้ก 

51. Workshop การต่อรองราคา ทฤษฏี Bargaining Zone 

52. การสร้างแรงจูงใจในเจรจาต่อรองแบบ RC-CLASS 

53. ลักษณะพื้นฐานของการขายแบบ แนวความคิด 

14.30-14.45  Coffee Break 

14.45-16.00 

54. ลักษณะพื้นฐานของการขายแบบ เชิงปรึกษา 

55. ลำดับขั้นของความคาดหวังของลูกค้ารายสำคัญของท่าน 

56. ขบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ 

57. Workshop เทคนิคการขายแนวความคิด CONCEPTUAL SELLING และ การขายแบบที่ปรึกษา CONSULTATIVE SELLING 

58. Workshop องค์ประกอบสำคัญของการขายแบบเชิงกลยุทธ์ให้กับลูกค้า 

59. เบื้องหลังความต้องการที่หลบซ่อนของลูกค้าแต่ละราย 

60. 3 ห่วงโซ่สำคัญในการขายแบบที่ปรึกษา 

61. Questions and Answers 


หมายเหตุ 

1.   การฝึกอบรมใช้หลักการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการสัมมนา โดยเน้นการทำ Workshop แบบ TWCC  ( Training Workshop Coaching and Consulting ) 

2.  มี VDO ประกอบตลอดการสัมมนา 

 
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×